Nie otwieraj pokrywki

Nie otwieraj pokrywkiWykorzystanie dłoni jako modelu ludzkiego mózgu – badanie biologicznych podstaw/ pochodzenia emocji

How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 7

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content