Aigua!

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


Aigua!

Objectius Generals:

  • Explorar la vitalitat de l’aigua;
  • Explorar mètodes de recollida i conservació de l’aigua;
  • Desenvolupar habilitats d’emprenedoria.

Resultats d’aprenentatge esperats:

L’infant serà capaç de:

  • Explicar la importància de l’aigua;
  • Donar exemples de mètodes que ens ajuden a conservar aigua.

Avaluació:

Per avaluar rigorosament l’Itinerari d’Aprenentatge, el professorat i els infants necessiten documentar tot el procés des de la primera discussió. S’anima els nens i nenes a ser documentalistes. Es demana als infants que entrevistin els altres sobre l’efectivitat de les unitats d’aprenentatge. Utilitzar àudio o vídeo i imatges visuals és ideal. Aleshores el professor guia els nens en el procés d’edició, tant si és de la còpia en físic del dossier d’Aprenentatge/Àlbum de Retalls o el vídeo editat. El procés d’edició ajudarà al professor i als infants a revisar i examinar les dades de més a prop per poder prendre decisions a l’hora d’avançar amb l’itinerari d’aprenentatge.

Mentre observa les dades recopilades conjuntament amb l’alumnat, el/la professor/a aprofitarà la tendència natural dels nens a fer preguntes i els encoratjarà a afinar els seus mètodes de qüestionament cap al qüestionament socràtic perquè la discussió sigui reflexiva, enfocada i retingui l’interès.

Aquest Itinerari d’Aprenentatge es centra en la Conservació de l’Aigua, fet destacat principalment en el pilar de la sostenibilitat. També es pot considerar el desenvolupament del pilar econòmic, ja que es fomenta la reutilització de materials i la regeneració dels sistemes naturals. A més, l’itinerari tracta el pilar social quan considera el cost social de la sequera. Tot i que aquest aprenentatge és incidental en el moment de l’avaluació, el/la professor/a fa aquestes preguntes a l’alumnat: “Què més podem fer? Què més podem fer per assegurar-se que hi hagi prou aigua neta per a tothom?” Això té com a objectiu donar suport al pensament emprenedor.

Mentre examina les dades, e/la professor/a contrasta l’aprenentatge documentat amb les habilitats de sostenibilitat i amb les habilitats STEAM. En aquest itinerari d’aprenentatge, hi ha hagut oportunitats per al pensament matemàtic, l’enginyeria i l’emprenedoria. Què ha funcionat? Què no? Quines oportunitats inesperades han sorgit i què s’ha passat per alt?

Estructura de l’Itinerari:

Aquest itinerari d’aprenentatge comença a l’equinocci de tardor i dura fins al solstici d’estiu. Els projectes a llarg termini, les basses (excavacions circulars o d’altres formes que es caven al voltant o enmig dels arbres per recollir l’aigua de la pluja) i els monticles es construeixen al voltant de l’equinocci de tardor i es continuen fins al solstici d’estiu.

Etapa I – Construir un marc de nivell en forma d’A

La primera unitat d’aprenentatge d’aquest itinerari pretén crear una eina per a un mètode de marcatge del terreny efectiu. L’experiment inclou crear un marc de nivell en forma d’A fet amb pals, corda i una pedra.

  • Construint una plomada – aprofundir en la comprensió del nen de la relació que existeix entre la tecnologia i el cultiu de plantes mitjançant la construcció d’un A-Frame antic amb materials reutilitzats i / o naturals

Etapa II – Captura l’aigua

El professorat i els infants discuteixen sobre aigua. Què fem amb l’aigua? D’on ve l’aigua? Quina part dels nostres cossos és aigua? I dels altres animals? Quant podem sobreviure sense aigua? Quanta aigua necessiten les nostres plantes per créixer? D’on ve la nostra aigua? Com podem evitar fer servir aigua de l’aixeta? Quina altra aigua podem donar a les nostres plantes? Aquest és un experiment que podem fer per donar suport a la comprensió dels nens. El/la professor/a explica breument com podem conservar l’aigua de pluja al nostre jardí cavant basses. Amb ajuda d’elements visuals, el professor explica breument que les basses són unes rases cavades amb molta cura que serveixen per recollir i guardar l’aigua de la pluja i que prevenen que el sòl sigui arrossegat.

  • Captura l’aigua – introduir el concepte de captació d’aigua a través de pràctiques antigues

Etapa III – Cultiu de monticle (Hugelkultur)

L´objectiu d´aquesta unitat d´aprenentatge és aprendre a conservar aigua per a la jardineria amb pràctiques sostenibles que redueixin residus, reciclin materials i regenerin sistemes naturals. El mètode del cultiu de monticle (Hugelkultur) funciona parallelament amb l’excavació de basses per conservar aigua i permet aconseguir un jardí de permacultura que gairebé no requereix ser regat.

  • Hugelkulture Dissenyar, planificar i construir un monticle Hugelkultur: Aquest enfocament antic per crear un llit elevat fet amb materials disponibles utilitza la fusta podrida com a base per enriquir el sòl
Skip to content