Alimentació Saludable

ITINERARI D’APRENENTATGE CREAT PER LA COMUNITAT D’APRENENTATGE


Alimentación Saludable

Autores: E. Ruiz Rodríguez, E. Pino Gracias, M. Collet García, J. Moreno Casado

Objectius Generals:

 • Comprendre les diferents propietats dels aliments
 • Descobrir els nutrients i la seva implicació en la nostra salut
 • Entendre les diferències entre aliments naturals i aliments processats
 • Desenvolupar les habilitats de classificar els aliments segons les seves propietats
 • Reforçar la comprensió dels valors ecològics i econòmics del cultiu de verdures i hortalisses
 • Construir una actitud de responsabilitat per l’entorn natural 
 • Construir una actitud de responsabilitat amb els diners i la forma de gastar-lo

Resultats d’Aprenentatge Esperats

L’ infant serà capaç de:

 • Distingir els aliments que s’han de consumir amb més freqüència 
 • Explicar els beneficis de consumir fruites i verdures
 • Comprendre els inconvenients de consumir molts dolços i llaminadures
 • Distingir els diferents grups d’ aliments
 • Conèixer la procedència dels aliments
 • Conèixer el paper dels vegetals a la natura
 • Distingir aliments processats dels naturals 

Avaluació

Inicial – Què sabem sobre els aliments? Quins són més saludables?  Què ens proporcionen? Quin ha de ser el seu consum?

Contínua – Descrita en cada recurs

Avaluació Final – Dissenyar el pòster: “La piràmide dels aliments”

Estructura de l’Itinerari

Etapa I – Pilar Ecològic i Social

Conèixer la procedència i propietats dels aliments i classificar-los segons aquests siguin més o menys saludables.  Descobrir com creixen les plantes i comprendre el paper ecològic i econòmic del cultiu d’aquestes.

Etapa II – Pilars Econòmic i Social

Comprovar la necessitat de tenir diners i de fer la compra per poder obtenir els diferents aliments. Descobrir quins aliments es necessiten per construir un menú equilibrat i saludable. 

Skip to content