Ciemne jaskółki powrócą

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Ciemne jaskółki powrócą

Autorzy: C. Castillejo Valdés, H. Vitria Pujol and A. Berbel Vinuesa

Cele ogólne:

 • Kształtowanie zrozumienia podstawowych cech ptaków
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania ptaków wędrownych i nie wędrownych
 • Wprowadzenie pojęcia „migracja ptaków”
 • Powiązanie zmian klimatu z migracją ptaków
 • Konstruowanie domku lęgowego dla ptaków
 • Poznawanie sposobu karmienia ptaków i rozpoznawanie rodzajów zbóż.
 • Wprowadzenie koncepcji „produktu lokalnego 0km”
 • Konstruowanie karmnika dla ptaków
 • Promowanie postawy opieki nad zwierzętami

Oczekiwane efekty kształcenia:

Dziecko:

 • Rozpoznaje podstawowe cechy ptaków
 • Zaczyna rozumieć pojęcie migracji
 • Łączy przyczyny zmian klimatu ze zmianami tras i sposobów migracji ptaków.
 • Docenia podobieństwa między migracją ptaków i ludzi.
 • Buduje domek dla ptaków
 • Dostrzega podstawowe cechy ptaków związane z ich dietą (kształt dzioba)
 • Zaczyna rozumieć koncepcję uprawy ekologicznej zboża (opartej na wykorzystaniu deszczu)
 • Dowiaduje się, jak ważne jest spożywanie lokalnych produktów.
 • Konstruuje karmnik dla ptaków.

Ewaluacja

Początkowa –Obserwacja uprzedniej wiedzy dziecka wg kwestionariusza skonstruowanego przez nauczyciela

Bieżąca – Obserwacja aktywności dziecka

Końcowa – Samoocena aktywności podczas konstruowania karmnika dla ptaków oraz domku

Struktura ścieżki

Etap I – Filary ekologiczny, społeczny i ekonomiczny

Wprowadzenie pojęcia „migracje ptaków” – poznawanie przyczyn i tras migracji. Rozpoznawanie gatunków ptaków wędrownych i nie wędrownych – kształtowanie szacunku wobec świata przyrody. Projektowanie domku lęgowego dla ptaków – wykonanie domku z materiałów z odzysku.

Etap II – Filar ekonomiczny, ekologiczny i społeczny 

Pogłębienie wiedzy o ptakach, rozpoznawanie kształtu dziobów jako sposobu przystosowania do rodzaju pożywienia (rozróżnienie ptaków owadożernych, mięsożernych, owocożernych i ziarnożernych). Rozpoznawanie różnych rodzajów ziarna/ zbóż odpowiednich dla ptaków (np. ziarna słonecznika, pszenica, kukurydza, jęczmień, owies) – klasyfikowanie ziarna i przyporządkowanie do zdjęciach rośliny. Wprowadzenie pojęcia „produktu lokalnego” na oznaczenie żywności produkowanej i konsumowanej w odległości nie większej niż 100km. Poznawanie walorów produktów lokalnych dla gospodarki zrównoważonej.

Skip to content