Construint relacions sostenibles

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


Construint relacions sostenibles

Objectius Generals:

 • Explorar emocions des d’una perspectiva biològica;
 • Explorar l’autoregulació;
 • Abordar l’autoregulació com a científics;
 • Abordar l’autoregulació com a emprenedors;
 • Explorar la resolució de conflictes;
 • Abordar la resolució de conflictes com a emprenedors;
 • Explorar els sistemes de suport d’una comunitat;
 • Abordar els sistemes de suport com a emprenedors.

Resultats d’aprenentatge esperats:

L’infant serà capaç de:

 • Explicar la relació entre l’amígdala i el còrtex prefrontal;
 • Explicar què és l’autoregulació;
 • Suggerir enfocaments per a l’autoregulació;
 • Explicar què és un conflicte;
 • Explicar els passos per a la resolució de conflictes;
 • Explicar què és la inclusió;
 • Explicar mètodes de donar suport a la inclusió;
 • Identificar oportunitats de crear transformació positiva;
 • Identificar oportunitats de reutilitzar materials.

Avaluació:

Per avaluar rigorosament l’itinerari d’aprenentatge, el professorat i els infants han de documentar tot el procés des de la primera discussió. Anima els infants a ser documentalistes. Demana a un/a nen/a que entrevisti altres persones sobre l’eficàcia dels sistemes de suport (El Camí de la Pau, el Lloc Tranquil i el Banc d’Amics). L’ús d’imatges fixes de vídeo o àudio i d’altres visuals és perfecte. Després, el/la professor/a pot guiar els infants en el procés d’edició, ja sigui una còpia impresa de la història, el llibre de retallades o un vídeo editat. El procés d’edició ajudarà el professorat i els infants a revisar i examinar les dades de més a prop per poder prendre decisions informades sobre com avançar en el camí de l’aprenentatge.

Mentre observa les dades recopilades conjuntament, el/la professor/a treballarà amb la tendència natural dels nens a fer preuntes i els encoratjarà a afinar els seus mètodes de qüestionament cap al qüestionament socràtic perquè la discussió sigui reflexiva, enfocada i retingui l’interès.

Tot i que l’itinerari d’aprenentatge es centra en les relacions sostenibles, focalitzades en el pilar social de la sostenibilitat, l’itinerari està dissenyat també per incorporar els pilars ecològic i econòmic amb l’ús de materials reciclats i reutilitzats. Mentre que aquest aprenentatge és incidental, al moment de l’avaluació, el professorat destaca aquest aprenentatge als infants i pregunta: “Què més podem fer? Què més podem fer per eliminar els residus i reutilitzar els materials? Això té com a objectiu donar suport al pensament emprenedor. Mentre examina les dades, el professorat contrasta l’aprenentatge documentat amb les habilitats de sostenibilitat i amb les habilitats STEAM. En aquest itinerari d’aprenentatge, hi ha oportunitats per fer models, enginyeria, emprenedoria. Què ha funcionat? Què no ha funcionat? Quines oportunitats inesperades han sorgit i què es va passar per alt?

Estructura de l’Itinerari:

Aquest itinerari està format per sis activitats en total. L’itinerari d’aprenentatge comença al voltant de l’equinocci de tardor fins al solstici d’hivern però les activitats s’extenen, alteren i reflexionen fins al solstici d’estiu.

Etapa I – No giris la tapa

La primera activitat ajuda els infants a entendre la biologia de les emocions perquè puguin esdevenir més conscients de si mateixos i responsables en les seves relacions i interaccions. Aquesta primera activitat d’aprenentatge és el primer pas en el camí per construir relacions sostenibles no només amb altres persones sinó també amb materials i el món natural.

 • No giris la tapa – Utilitzar la mà com a model del cervell humà per explorar la neurociència de les emocions

Etapa II – Cervell de coliflor

La segona activitat estén el coneixement de la primera unitat en explorar el cervell més detalladament per establir la base per construir relacions sostenibles. Addicionalment, tracta de fer servir models, reutilitzar materials i reduir residus.

 • Cervell de coliflor – Construir un model del cervell humà a partir de materials reutilitzats

Etapa III – Respiracions profundes

La tercera activitat pretén respondre la pregunta proposada a les dues primeres unitats d’aprenentatge: Si em sento tan aclaparat per les meves emocions que em perdo i no sóc capaç de controlar el meu comportament, què he de fer? Com puc calmar-me i continuar jugant? Com puc continuar sent un/a bon/a amic/ga fins i tot quan estic enfadat/da i espantat/da?”. Aquesta unitat d’aprenentatge amplia l’aprenentatge i ajuda els infants a explorar possibilitats per a la transformació positiva per construir relacions sostenibles. Explorar les relacions entre el funcionament del cervell i el sistema respiratori és una oportunitat ideal per donar suport a l’habilitat sostenible i al pensament sistèmic. Igualment, aquesta unitat d’aprenentatge amplia l’aprenentatge proporcionant oportunitats per fer servir models, reutilitzar materials i reduir residus.

Etapa IV – Camí de la Pau

Ara que les tres primeres unitats d’aprenentatge han aplanat el camí de l’autoconsciència i l’autoregulació, el professorat pot introduir la resolució de conflictes com una manera de construir relacions sostenibles. Construint el camí de la pau junts com una comunitat per donar suport a les relacions sostenibles a la comunitat d’aprenentatge és possiblement la peça central d’aquest itinerari d’aprenentatge i mentre totes les unitats reforcen l’estructura interna de l’itinerari d’aprenentatge, el camí de la pau i el seu ús efectiu és un objectiu primordial.

 • Camí de la Pau Planificar, dissenyar i construir un camí de pau per a la resolució de conflictes al jardí amb materials reutilitzats

Etapa V – El Lloc Tranquil

Ara que el/a professor/a i els infants han explorat la biologia de les emocions, l’autoregulació i la resolució de conflictes per construir relacions sostenibles, centren la seva atenció en la inclusió i aprofundeixen la comprensió de l’autoregulació amb “El Lloc Tranquil”. Mentre que a una part de l’alumnat li pot agradar el ritme ràpid i l’emoció d’una classe interior o exterior molt bulliciosa, a una altra part els pot resultar esgotador. Abordar diferents maneres de pensar i ser pot ajudar els infants a comprendre la idea de la inclusió. Un lloc a l’aula que sigui un santuari pacífic del soroll, o fins i tot de la interacció, pot semblar una idea avorrida i poc atractiva per a alguns infants, però un refugi molt necessari per a altres. Aquesta unitat d’aprenentatge ajuda els nens i nenes a ser empàtics i veure altres punts de vista que poden conduir a relacions sostenibles. Igual que amb les unitats anteriors, reutilitzar materials i reduir residus s’integren a la unitat que aborda els pilars econòmics i ecològics de la sostenibilitat.

 • El Lloc Tranquil Planificar un espai per a una barraca de meditació, dissenyar i construir una barraca de meditació, supervisar els nens i registrar els resultats

Etapa VI – Banc d’Amics

La sisena i darrera unitat de l’itinerari d’aprenentatge, ‘Construint Relacions Sostenibles’, és el disseny i construcció d’un Banc d’Amics. Començarem el camí d’aprenentatge ajudant els infants a comprendre les seves pròpies emocions. Recordarem com es veuen al cervell i com es processen  les relacions sostenibles. El següent que hem de recordar és com descriure i explicar formes provades de regular les emocions fortes per mantenir un comportament prosocial. Quan els infants ja tenen força comprensió sobre les emocions, el comportament i l’autoregulació, cal recordar també en el camí de l’aprenentatge el tema de la Resolució de Conflictes que busca promoure un enfocament saludable als conflictes per al manteniment de  relacions sostenibles dins la comunitat d’aprenentatge. El pas següent  pas desenvolupat ha estat l’acció d’inclusió, en dedicar un espai per a persones que requereixen tranquil·litat i calma per autorregular-se. La unitat d’aprenentatge següent i darrera en aquest itinerari d’aprenentatge cerca donar suport a les relacions sostenibles en abordar la soledat, l’empatia i la inclusió. El Banc d’Amics actua com a sistema de suport, no només per a infants que necessiten ajuda per comunicar les seves necessitats, sinó també per a nens i nenes que poden tenir dificultats amb l’empatia, la tolerància, l’acceptació i la generositat.

 • Banc d’Amics Planificar, dissenyar i construir un banc d’amics a partir de materials reutilitzats i implementar-lo amb l’objectiu de donar suport a les amistats sostenibles a l’aula
Skip to content