Cuidem els oceans!

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


Cuidem els oceans!

Objectius Generals:

 • Millorar el coneixement i el respecte pel món natural;
 • Comprendre la necessitat de protegir els ecosistemes aquàtics;
 • Millorar la distinció de figures geomètriques;
 • Experimentar autonomia;
 • Adquirir responsabilitat;
 • Desenvolupar habilitats motores fines.

Resultats d’aprenentatge esperats:

 • Reconèixer diferents tipus d’ animals marins;
 • Relacionar els animals amb el seu ecosistema;
 • Reconèixer la importància de protegir i cuidar la vida als oceans;
 • Reconèixer diferents formes naturals en l’ arquitectura;
 • Dibuixar diferents formes i línies;
 • Emmotllar, crear, construir amb materials naturals;
 • Reconèixer el problema del plàstic a l’oceà;
 • Reconèixer la importància del reciclatge.

Avaluació:

Avaluació final a través d’una prova oral simple amb preguntes relacionades amb els resultats d’aprenentatge (el/la professor/a pot fer servir fotos, llibres i els materials que els infants han creat per formular les preguntes)

Activitat 1: Pots dir-me algun animal marí? A més dels animals, què hi ha al mar? Què mengen els peixos? Com creixen les algues?

Activitat 2: Quines diferents formes geomètriques de la natura pots observar en les creacions de Gaudí? Gaudí va utilitzar formes de natura als seus edificis? Pots veure les onades a les seves façanes? I els animals oceànics?

Activitat 3: Saps què és un oceà de plàstic? D’on venen els plàstics?  Fan mal als animals? És important reciclar? per què?

Estructura de l’Itinerari:

L’itinerari es compon de 3 activitats en total. Es preveu un període de 3 setmanes per completar tot l’ itinerari d’ aprenentatge.

Etapa I – Vida sota l’aigua

Mira els dos vídeos sobre la construcció d’un aquari i selecciona un d’ells (el/la professor/a mostra arxius de vídeo a tot el grup, al voltant de 15 minuts). Intenta reproduir l’aquari seleccionat (el/la professor/a i el/la professor/a de suport ajuden els infants a reproduir l’aquari en tres sessions de 45′ en petits grups de 3-4 nens)

Etapa II – Gaudí i les onades del mar

Mira els edificis de Gaudí en algunes imatges de llibres (el/la professor/a dona als estudiants algunes imatges o llibres sobre les creacions i obres de Gaudí, al voltant de 15-20 minuts). Descobreix i discuteix amb els teus companys de classe les formes dels seus edificis i imagina el que representen. Discuteix sobre els materials que Gaudí va utilitzar (el/la professor/a organitza la discussió amb tot el grup durant 15-20 minuts). Visita guiada a la Casa Milà de Gaudí (Professor/a i professor/a de suport. Alternativa: visita virtual a l’enllaç ofert a continuació en la secció de referència). Representa en un quadern algunes de les formes de la natura que has vist a la casa Milà (15-20 minuts)

Etapa III – Oceà de plàstic

Mira el vídeo “A Whale’s Tale” (el/la professor/a mostra l’arxiu de vídeo a tot el grup, 5 minuts). Crea una història per contar-li als pares el que ha vist (el/la professor/a li demana a cada estudiant que dibuixi una història sobre el que han vist, 30 minuts). Grava un vídeo (usar els dispositius dels pares) explicant la història creada i comparteix-la amb tots els estudiants (cada nen amb l’ajuda dels seus pares, explicar i grava a casa la petita història que han creat i més tard, projecten el vídeo a l’escola).

 • Oceà de plàstic Crea una història sobre l’acumulació de plàstics als oceans i grava un arxiu de vídeo explicant-ho
Skip to content