Dbajmy o oceany!

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE


Dbajmy o oceany!

Cele ogólne:

 • Kształtowanie wiedzy i postawy szacunku wobec świata natury;
 • Rozwijanie rozumienia potrzeby ochrony ekosystemów wodnych;
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych;
 • Tworzenie okazji do doświadczania autonomii/ niezależności działania;
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności;
 • Rozwijanie małej motoryki.

Oczekiwane rezultaty uczenia się:

Dziecko:

 • Rozpoznaje różne rodzaje zwierząt morskich;
 • Potrafi powiązać zwierzęta z ich ekosystemem;
 • Rozumie potrzebę ochrony oceanów i organizmów żyjących w nich;
 • Rozpoznaje naturalne kształty geometryczne w architekturze;
 • Rysuje różne kształty i linie;
 • Formuje, tworzy, buduje z naturalnych materiałów;
 • Rozpoznaje problem plastikowych śmieci w oceanie;
 • Dostrzega znaczenie recyklingu.

Ewaluacja:

Końcowa ewaluacja – quiz wiedzy z pytaniami nawiązującymi do oczekiwanych efektów uczenia się (nauczyciel może używać zdjęć, książek i innych materiałów wykorzystanych lub stworzonych przez dzieci podczas zajęć do sformułowania pytań), np.

Aktywność 1: Wymień kilka zwierząt morskich? Co jeszcze, oprócz zwierząt, żyje w morzu? Co jedzą ryby? Jak rosną algi, morskie wodorosty? itp.

Aktywność 2: Jakie kształty geometryczne inspirowane naturą można zaobserwować w pracach Gaudiego? Czy Gaudi wykorzystał formy stworzone przez naturę w swoich budynkach? Czy można zobaczyć fale na fasadach budynków Gaudiego? A zwierzęta morskie?

Aktywność 3: Co to jest „plastikowy” ocean? Skąd się wziął ten plastik w oceanie? Czy plastik wyrządza krzywdę zwierzętom w oceanie? Dlaczego recykling jest ważny?

Struktura ścieżki uczenia się:

Ścieżka składa się z 3 aktywności – a ich realizację przewidziano okres około 3 tygodni.

Etap I – Życie pod wodą

Oglądanie filmów poświęconych budowaniu akwarium i wybór jednego z nich (nauczyciel pokazuje pliki wideo całej grupie, około 15 minut). Odtwarzanie wybranego akwarium – nauczyciel pomaga dzieciom zbudować akwarium w małych zespołach (po 3-4 dzieci).

Etap II – Gaudí i fale morskie

Oglądanie budynków i innych dzieł zaprojektowanych przez Gaudiego na ilustracjach (nauczyciel przygotowuje książki, pocztówki, albumy – około 15-20 minut). Wyobrażanie sobie i odkrywanie, co mogą przypominać/ reprezentować kształty tych budynków. Dyskusja na temat materiałów, jakich używał Gaudi, prowadzona przez nauczyciela w kręgu – około 15-20 minut. Wycieczka z przewodnikiem do Casa Milà (lun alternatywnie: wirtualna wycieczka – link podany w literaturze poniżej). Próby odzwierciedlania niektórych form natury z prac Gaudiego w Casa Milà – ekspresja artystyczna (15-20 minut).

Etap III – Plastikowy Ocean

Oglądanie filmu “Opowieść wieloryba” (wideo około 5 minut). Tworzenie opowieści rysunkowej dla rodziców (nauczyciel prosi, by dzieci narysowały opowieść o tym, czego się dowiedziały z filmu – około 30 minut). Nagrywanie wideo z dziecięcymi opowieściami – przedstawianie swoich opowieści innym dzieciom (dziecko z pomocą rodzica nagrywa swoją opowieść w domu, pokazując rysunek, a następnie przedstawia krótki projekt wideo innym dzieciom w przedszkolu).

 • Plastikowy Ocean Stwórz historię o gromadzeniu się plastiku w oceanach i nagraj plik wideo wyjaśniający tę kwestię
Skip to content