Ekonomia cyrkularna

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE


Ekonomia cyrkularna

Cele ogólne:

  • Poznawanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (ekonomii cyrkularnej);
  • Poznawanie koncepcji gospodarki liniowej;
  • Zapoznanie z projektowaniem/ przewidywaniem zanieczyszczeń i odpadów;
  • Badanie możliwości utrzymania materiałów w obiegu (wielokrotnego użytku);
  • Badanie procesów regeneracji naturalnych systemów przyrody;
  • Rozwijanie rozumienia systemów działań wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym (ekonomię cyrkularną).

Oczekiwane rezultaty uczenia się:

Dziecko:

  • Wyjaśnia korzyści z projektowania/ przewidywania odpadów i zanieczyszczeń;
  • Wyjaśnia korzyści płynące z utrzymywania materiałów w obiegu (recyklingu);
  • Wyjaśnia korzyści płynące z regeneracji systemów naturalnych;
  • Przyjmuje postawę przedsiębiorczości we własnych działaniach związanych z ekonomią cyrkularną.

Ewaluacja:

Aby skutecznie ocenić Ścieżkę, nauczyciel i dzieci muszą udokumentować cały proces uczenia się. Zachęcamy dzieci do podejmowania roli dokumentalisty/ kronikarza/ dziennikarza. Prosimy o przeprowadzanie wywiadów z innymi uczestnikami zajęć. Korzystamy z fotografii, nagrań wideo lub audio. Nauczyciel może następnie pomagać dzieciom w procesie edycji, niezależnie od tego, czy jest to kronika drukowana, pisana/ rysowana ręcznie czy nagranie cyfrowe. Proces edycji zgromadzonych materiałów pomoże dzieciom przypomnieć sobie wykonane działania, uważniej przeanalizować dane, aby móc świadomie podejmować decyzje dotyczące kontynuacji wybranych działań, formułować oceny dotyczące własnej uczenia się.

Podczas ewaluacji nauczyciel powinien wykorzystać naturalną dziecięcą skłonność do zadawania pytań i zachęcać do zadawania precyzyjnych, sokratejskich pytań, aby dyskusja była przemyślana, sprzyjała skupieniu uwagi i podtrzymaniu zainteresowania tematem.

Zaprezentowana ścieżka edukacyjna koncentruje się na gospodarce zrównoważonej, podkreślając głównie ekonomiczny i środowiskowy (ekologiczny) filar zrównoważonego rozwoju. Jednak została zaprojektowana tak, aby obejmowała także filar społeczny, np. gdy bierzemy pod uwagę społeczne koszty gospodarki liniowej. W czasie ewaluacji nauczyciel powinien zwrócić uwagę dzieci na to zagadnienie: Co możemy zrobić, aby ludzie, którzy produkują ubrania, samochody, komputery, telefony, zabawki byli traktowani sprawiedliwie jako pracownicy? Taka rozmowa na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczego myślenia dzieci.

Podczas ewaluacji nauczyciel odwołuje się nie tylko do umiejętności zrównoważonego rozwoju, ale także do umiejętności STEAM. W ścieżce były możliwości wspierania rozwoju myślenia matematyczne, obserwowania reakcji chemicznych, działań inżynieryjnych i przedsiębiorczości. Co zadziałało? Co się nie sprawdziło? Jakie pojawiły się nieoczekiwane okazje, a co przeoczono/ zaniedbano?

Struktura ścieżki:

Ta ścieżka zaczyna się podczas jesiennej równonocy i trwa do przesilenia letniego. Jednak ujęte w niej projekty długoterminowe mogą być rozwijane, zmieniane i dopracowywane przez cały rok. W tym cyklu zajęć dzieci badają różnice między używaniem materiałów w gospodarce liniowej (kupić/ wykorzystać/ wyrzucić) a sposobem traktowania materiałów w gospodarce cyrkularnej (zrównoważonej): używać/ dbać o materiały/ utrzymywać je w dobrym stanie i wykorzystywać inaczej (zmieniać ich przeznaczenie).

Etap I – Warsztat naprawy zabawek

Celem zajęć jest zademonstrowanie, w jaki sposób możemy zachować używane materiały w gospodarce o obiegu zamkniętym. Chodzi o to, aby zachęcić dzieci, rodziców i wychowawców do traktowania rzeczy codziennego użytku (zabawek, ubrań) jako wartościowych, cennych materiałów w przeciwieństwie do jednorazowych przedmiotów, które możemy zużyć i wyrzucić. 

Etap II – Kącik recyklingu

Drugie działanie ma na celu pokazanie w praktyczny sposób, jak działa gospodarka cyrkularna i na gorąco, że produkuje mniej odpadów i zanieczyszczeń niż gospodarka linearna.

Etap III – Utrzymujemy czystość

Podczas gdy zajęcia 1 i 2 starały się pokazać, jak w praktyce działa gospodarka cyrkularna i dlaczego produkuje mniej odpadów i zanieczyszczeń niż gospodarka liniowa, celem niniejszych zajęć – „Utrzymujemy czystość” – jest przedłużenie czasu użytkowania materiałów.

Etap IV – Nie potrzebujesz? Nie marnuj! Zamieniamy się ubraniami

Celem jest zajęcie się skomplikowanym tematem „fast fashion” – taniej produkcji, bylejakości i szybko zmieniającej się mody. To temat wrażliwy dla wielu rodzin, nauczyciel musi więc podejść do tego zadania ostrożnie, bez wstępnych założeń czy osądów. Jest to niewątpliwie nieunikniony temat dla wszystkich, którzy chcą wspierać umiejętności zrównoważonego rozwoju, dostrzegając, że „fast fashion” jest powszechna i stanowi przeciwieństwo gospodarki cyrkularnej i idei zrównoważoności. Celem zajęć jest pomóc dzieciom w utrzymaniu równowagi w traktowaniu swoich ubrań z szacunkiem, ale bez postrzegania ich jako skarb czy martwienia się o modę/ markę.

Etap V – Jesienne przyjęcie – bez odpadow

Celem zajęć jest pokazanie, że przestrzeganie reguł gospodarki cyrkularnej to nie tylko zmniejszanie ilości odpadów, mniejsza szkodliwość dla środowiska i oszczędzanie pieniądze, ale także piękna zabawa. Urodzinowe przyjęcia i inne imprezy często prowadzą do powstania kilku worków śmieci, których nie można poddać recyklingowi. Wypracowanie nawyku urządzania przyjęć bez użycia wygodnych jednorazowych sztućców i innych materiałów może wymagać czasu, ale jeśli podejdziemy do zagadnienia z dobrym planem, może to być proces być radosny i ekscytujący dla dzieci.

Skip to content