El gel: no és un heroi tan terrible de les terres gelades

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


El gel: no és un heroi tan terrible de les terres gelades

Objectius Generals:

  • Enriquir el coneixement sobre les característiques del clima hivernal;
  • Desenvolupar coneixements sobre les propietats del gel i la sal;
  • Desenvolupar les habilitats de pensament crític, observació, plantejament d’hipòtesis i conclusions durant els experiments i desafiaments;
  • Enfortiment de les habilitats motores fines;
  • Sensibilitzar sobre la influència humana en els canvis climàtics.

Resultats d’aprenentatge esperats:

El/La nen/a podrà:

  • Descriure amb les seves pròpies paraules com és el clima a l’hivern;
  • Enumerar les propietats del gel i de la sal;
  • Dur a terme experiments i desafiaments simples fent servir gel i sal;
  • Crear obres d’art;
  • Enumerar les accions que els éssers humans poden realitzar per prevenir l’escalfament global.

Avaluació:

Inicial – Activar el coneixement previ durant la conversa: Com és el clima a l’hivern? Com és el gel? Què sabem sobre el gel?
Continua – observació durant les activitats i tallers
Final – dissenyar el relat il·lustrat: Què estic fent per a la protecció del clima / medi ambient?

Estructura de l’Itinerari:

Etapa I – pilars ecològics i socioculturals

Demostrar les possibilitats de fer servir el gebre per jugar a l’ aire lliure. Conèixer les característiques del clima hivernal en el passat i ara.

Etapa II – pilar ambiental, sociocultural i econòmic

Realització dels experiments, reptes i activitats artístiques amb l’ ús dels glaçons de gel. Investigar les propietats del gel. Comprendre les relacions mútues entre l’ activitat humana i els recursos naturals.

Etapa III – pilar ambiental i sociocultural

Sensibilitzar sobre les activitats humanes relacionades amb l’escalfament global i el canvi climàtic. Prestar atenció a les mateixes actituds de l’infant / possibles activitats cap al medi ambient: què podem fer com a nens per protegir el clima?

Skip to content