El nen a l’aire – Descobrint l’aire

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


El nen a l’aire – Descobrint l’aire

Objectius Generals:

 • Reconèixer l’aire com a element de vida;
 • Interioritzar la importància de l’aire per a la vida;
 • Fer observacions i prediccions;
 • Elaborar i provar hipòtesis;
 • Verbalitzar conceptes i idees;
 • Saber valorar la importància d’esperar per obtenir un resultat.

Resultats d’aprenentatge esperats:

 • Ser més pacients;
 • Interioritzar i ser més capaços de reciclar;
 • Desenvolupar els sentits;
 • Crear una història;
 • Explicar una història;
 • Actuar en una història;
 • Actuar com a persones científiques (fer prediccions, hipòtesis i observacions).

Avaluació:

Inicial – preguntar als nens i a les nenes què saben sobre l’aire;
Formativa – desenvolupar i utilitzar una plantilla d’observació per avaluar la participació dels nens durant les activitats;
Final – preguntar als nens i a les que expliquin allò que han entès sobre l’aire (amb l’ajuda de dibuixos i collages).

Estructura de l’Itinerari:

L’itinerari està format per 4 activitats en total. S’estima un període d’un mes per completar l’itinerari complet.

Etapa I – L’aire ens envolta

Els infants fan moviments per crear corrents d’aire: els nens i les nenes poden moure els braços i sentir l’aire a les mans; els nens i les nenes poden córrer i sentir l’aire a la cara; els nens i les nenes poden fer un ventall de paper per crear corrents d’aire; els nens i les nenes es poden col·locar cara a cara en parelles

 • L’aire ens envolta – En aquesta activitat es deixa que els nens i les nenes es“socialitzin” amb l’aire, entenent que l’aire ens envolta

Etapa II – Contaminació de l’aire

La segona activitat consisteix en descobrir que l’aire ens envolta, però que no el podem veure. Aleshores, què és l’aire exactament? És una barreja de gasos. El professorat explica a l’alumnat que, encara que l’aire és principalment gas, també conté moltes partícules diminutes. Aquestes partícules s’anomenen aerosols. Alguns aerosols –com la pols i el pol·len– s’aixequen naturalment quan bufa el vent però l’aire també pot portar sutge, fum i altres partícules dels tubs d’escapament dels cotxes i de les centrals elèctriques. Aquestes són les contribuïdores més grans de la pol·lució de l’aire.

 • Contaminació de l’aire – Descobreix que l’aire està al nostre voltant, però no el veiem. Llavors, què és l’aire, exactament?

Etapa III – L’ampolla que respira

Aquesta activitat pretén explicar com funciona el procés respiratori. El professorat explica a l’alumnat que les persones necessitem respirar, i també molts altres animals – i plantes. Respirar és part d’un procés que s’anomena respiració. Durant la respiració, un ésser viu agafa oxigen de l’aire i deixa anar diòxid de carboni. Aquest procés dona als animals i a les plantes energia per menjar, créixer i viure la vida.

Etapa IV – L’aire també aguanta l’aigua

Aquesta activitat consisteix en descobrir que el vapor d’aigua és present a l’aire, que no és visible, però que determina la humitat relativa. Quan fa calor, un dia de molta calor d’estiu, probablement heu sentit la paraula “humit”. Però què vol dir exactament? La humitat relativa és la quantitat d’aigua que l’aire pot carregar abans que plogui. La humitat es representa normalment en percentatges, per la qual cosa el nivell d’humitat relativa més alt just abans que plogui, és el 100 per cent.

 • L’aire també aguanta l’aigua – Aquesta activitat consisteix a descobrir que el vapor d’aigua està present a l’aire, que no és visible però determina la humitat relativa
Skip to content