El sòl – L’habitat natural de les plantes

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


El sòl – L’habitat natural de les plantes

Objectius Generals:

 • Explorar el paper del sòl pels ecosistemes i la vida humana;
 • Reconèixer diferents tipus de sòl a la natura;
 • Explorar l’estructura per capes del sòl;
 • Investigar les característiques del sòl;
 • Utilitzar fang per fer manualitats.

Resultats d’aprenentatge esperats:

El nen serà capaç de:

 • Explicar el paper del sòl pel desenvolupament de les plantes;
 • Anomenar els tipus de sòl seleccionats;
 • Investigar les qualitats del sòl: pes, humitat, textura, pH;
 • Observar el procés de creixement de les plantes en funció del tipus de sòl i de la seva qualitat: dur a terme una observació a llarg termini (observació longitudinal) i elaborar conclusions;
 • Crear un filtre d’aigua senzill amb elements del sòl;
 • Dissenyar i construir un mini jardí / ecosistema en un pot de vidre o ampolla de plàstic;
 • Comprendre el procés de degradació de la terra i la possibilitat de revertir-lo.

Avaluació:

Inicial – crear un mapa mental: Què saps del sòl? Què més t’agrada saber?

Formatiu – tal com es descriu als escenaris d’aprenentatge

Avaluació final – Mètode d’observació 7R

Estructura del Itinerari d’Aprenentatge:

Etapa I – Pilar Ecològic

Investigar les propietats del sòl ex. pes, olor, color, textura, humitat, pH. Aprendre com utilitzar les qualitats del sòl per purificar l’aigua – construint un filtre d’aigua natural. Aprenent sobre la utilitat del sòl en el regne vegetal i animal. Compendre la importància del sòl pel desenvolupament dels ecosistemes i la vida en el planeta.

Etapa II – Pilars Ecològic, Econòmic i Social

Percebre el terreny com a part de l’escorça terrestre. Obtenir informació sobre l’estructura del sòl: components i capes. Reconèixer les possibilitats d’utilitzar capes del sòl a l’entorn domèstic: crear mini jardins o ecosistemes en un pot de vidre o de pàstic. Introduir el concepte de fertilitat del sòl com un conjunt de propietats que ofereixen a les plantes les condicions ideals perquè es desenvolupin.

Etapa III – Pilars Sociocultural y Ecològic

Aprenent sobre el procés de degradació del sòl. Provar els aspectes químics del sòl (pH): entenent les propietats dels sòls àcids i alcalins, reconeixent la importància del pH del sòl pel desenvolupament de plantes (observació del procés de creixement de les plantes depenent del tipus de sòl). Aprendre sobre maneres de millorar la qualitat del sòl i canviar la seva aparença de pH.

Skip to content