El vent – un aliat o un enemic?

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


El vent – un aliat o un enemic?

Estudiar el paper del vent en la natura i la vida humana

 Objectius generals:

 • Comprendre el paper del vent en la natura i la vida humana;
 • Explorar les característiques triades del vent: força, direcció, temperatura;
 • Reconèixer diferents tipus de vents a la natura;
 • Explicació dels conceptes: anemocoria (dispersió de llavors), pol·linització pel vent
  (plantes anemòfiles), carminatiu (recursos);
 • Comprendre el significat de l’energia eòlica per a l’economia sostenible.

 Resultats d’aprenentatge previstos:

El/La nen/a podrà:

 • Explicar el paper del vent a la natura;
 • Nomenar tipus seleccionats de vents (observables en el seu entorn), per exemple: brisa, tornado, tempesta de sorra, huracà, foehn (en muntanyes), etc.;
 • Reconèixer plantes seleccionades polinitzades pel vent i les seves llavors;
 • Observar les característiques de les llavors dispersades pel vent;
 • Construir instrument simple i/o dispositiu carminatiu (cometa, avió de paper, campanes de vent, etc.);
 • Reconèixer el paper del vent com a font sostenible d’ energia;
 • Comprendre les conseqüències nocives de l’ activitat eòlica en l’ entorn natural i la vida humana.

Avaluació:

Inicial – Crear el mapa mental: Què saps sobre el vent? Què més t’agradaria saber?

Continua – es descriu en cada recurs

Final (segons l’elecció del/de la docent)

 • Mètode d’observació 7R
 • Tornant al concepte creat al principi de l’itinerari d’aprenentatge i resumint: què hem après sobre el vent?

Estructura de l’Itinerari:

Etapa I – pilar sociocultural

Investigar les característiques del vent amb els sentits. Explicar com es forma el vent, estar més atent a les característiques del vent (força, direcció, temperatura , etc.), expressar les característiques del vent amb mitjans artístics.

Etapa II – pilars ecològic, econòmic i sociocultural

Explorar els avantatges i desavantatges del vent. Explicar el concepte d’anemocoria (el paper del vent en la dispersió de les llavors de les plantes) – reconèixer les plantes pol·linitzades pel vent i les pol·linitzades per animals. Crear un tornado en una ampolla (observar com es crea el remolí d’aigua).

Etapa III – pilars econòmic i sociocultural

Com mesurar la força del vent? Descobrir la construcció de turbines eòliques i les possibilitats d’utilitzar l’energia eòlica per produir energia sostenible; Construir un anemòmetre simple: comprendre que la força del vent es pot mesurar i utilitzar en l’economia sostenible. Construcció d’instruments de vent simples (campanes de vent).

Skip to content