Els colors de la primavera

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


Els colors de la primavera

Objectius Generals:

 • Observar la natura;
 • Trobar utensilis naturals per assolir els objectius de les activitats;
 • Interioritzar la importància del reciclatge;
 • Posar-se en sintonia amb la natura;
 • Conèixer els animals que normalment “estimen” la primavera;
 • Respectar els animals;
 • Investigar com es comporten  normalment els animals;
 • Fer observacions i prediccions;
 • Fer i provar hipòtesis;
 • valorar la importància del treball en equip;
 • Desenvolupar el valor de la paciència.

Resultats d’aprenentatge esperats:

 • Practicar l’habilitat d’observar els animals;
 • Saber quins animals normalment “reneixen” a la primavera;
 • Ser més pacient;
 • Interioritzar i ser més capaç de reciclar;
 • Respectar els altres, els animals i la natura;
 • Desenvolupar els sentits;
 • Participar a la natura;
 • Actuar com un petit/a científic/a (fer prediccions, hipòtesis i observacions).

Avaluació:

Inicial – preguntar als nens i a les nenes què saben sobre la primavera i la diferència entre la primavera i les altres estacions;
Formativa – desenvolupar i utilitzar una plantilla dobservació per avaluar la participació dels nens i de les nenes durant les activitats;
Final – preguntar als nens i a les nenes que expliquin allò que han entès sobre la primavera (amb l’ajuda de dibuixos i collages).

Estructura de l’Itinerari:

L´itinerari està format per 3 activitats en total. S’estima un període d’una setmana per completar l’itinerari d’aprenentatge complet.

Etapa I – Benvinguda de nou, primavera!

Aquesta activitat deixa que els nens i les nenes es “socialitzin” amb la primavera, coneguin les diferències entre la primavera i les altres estacions, relacionant-la amb els seus efectes restauradors.

Etapa II – El retorn de les aus migratòries

La segona activitat consisteix en construir una petita casa per a ocells, proporcionant-los menjar, i observar-los d’una manera que pugui ser sostenible per als ocells (ex . els ocells solen allunyar-se volant quan la gent s’acosta).

Etapa III – La biodiversitat a l’hort de l’escola

La tercera activitat consisteix en observar com un petit científic les petjades dels animals que freqüenten el jardí del col·legi.

Skip to content