Jak dbać o rośliny?

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Jak dbać o rośliny?

Wykonały: P. Chudyba, M. Graca
Mentor: Dr K. Szewczuk

Cele:

  • Rozszerzanie świadomości na temat ponownego wykorzystywania zużytych rzeczy i mądrego korzystania z tego, co oferuje przyroda;
  • Rozwijanie małej motoryki;
  • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody i dbanie o nią.

Zamierzone rezultaty uczenia się:

Dziecko:

  • Wie, ile śmieci produkuje człowiek oraz jak długo się one rozkładają;
  • Samodzielnie lub w grupie wykonuje konewkę ze zużytej plastikowej butelki;
  • Opowiada swoimi słowami, jak działa konewka wykonana z plastikowej butelki;
  • Wyjaśnia, w jaki sposób konewka pomaga zregenerować naturalny system przyrody;
  • Sadzi rośliny w ziemi;
  • Wie, czego roślina potrzebuje do wzrostu.

Ewaluacja

Początkowa – Sadzenie truskawek. Rozmowa na temat ilości śmieci wytwarzanych przez człowieka, ich konsekwencji oraz możliwości ponownego wykorzystania

Bieżąca -Opisana w scenariuszach zajęć

Końcowa – Wykorzystanie konewki wykonanej z plastikowej butelki w przedszkolnym ogrodzie

Struktura ścieżki

Etap I – Filar środowiskowy i społeczny

Wykorzystanie sadzonek truskawek, aby uwrażliwić dzieci na możliwości, jakie daje nam przyroda oraz jak w odpowiedni sposób o nią dbać.

Etap II – filar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny

Ukazanie możliwości ponownego wykorzystania plastikowych butelek tworząc z nich konewki. Samodzielne odkrywanie sposobu działania stworzonej konewki. Zwrócenie uwagi na ilość śmieci wytwarzanych przez człowieka – wprowadzenie pojęcia recyklingu

Skip to content