La força de la Terra

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


La força de la Terra

Objectius Generals:

 • Conèixer i respectar el món natural, els fenòmens i els recursos de la Terra;
 • Descobrir les capes de la Terra i la seva pròpia dinàmica;
 • Conèixer les conseqüències dels desastres naturals;
 • Comprendre el món natural en què vivim;
 • Distingir les figures geomètriques;
 • Desenvolupar la motricitat fina;
 • Expressar emocions mitjançant creacions plàstiques.

Resultats d’aprenentatge esperats:

 • Reconèixer diferents tipus de volums i formes i relacionar-los amb objectes reals;
 • Reconèixer els fenòmens naturals;
 • Conèixer l’energia i la força de la natura, l’aigua i les capes de la geosfera;
 • Desenvolupar diferents escultures;
 • Diferenciar els materials naturals i el material reciclable i reciclat.

Avaluació:

Avaluació final a través d’una prova oral simple amb preguntes relacionades amb els resultats d’aprenentatge (el/la professor/a pot fer servir fotos, llibres i els materials que els infants han creat per formular les preguntes)

Activitat 1: Saps què és un fenomen atmosfèric? Pots reconèixer la força de la natura en tots ells? Reconeixes un material natural? Saps què és un material reciclable i reciclat?

Activitat 2: Saps què és un volcà? Com entra en erupció? Saps com construir un volcà simulat? Com funciona?

Activitat 3: Saps el que és un terratrèmol? Com tiba el terra? Saps com construir un model de terratrèmol? Com funciona?

Activitat 4: Saps el que és un tsunami? Com et sentiries si estiguessis dins d’un d’ells? Què succeeix si un animal és arrossegat per un tsunami?

Estructura de l’Itinerari:

L’itinerari es compon de 4 activitats en total. Es preveu un període d’ un mes per completar tot l’ itinerari d’ aprenentatge.

Etapa I – Escultura amb peces de la natura

Mira les obres de la sèrie “La Fuerza de la Naturaleza” de Lorenzo Quinn (la/el mestra/e mostra als nens l’arxiu de vídeo sobre el treball de Lorenzo Quinn). Selecciona una obra de Lorenzo Quinn (el/la docent demana als infants que seleccionin una de les escultures fetes per l’escultor Quinn). Els infants tracten de reproduir l’obra seleccionada utilitzant materials naturals (el/la docent i -si és possible- el/la docent de suport realitzen sessions al voltant de 30′ de treball sobre l’obra d’art individual).

Etapa II – El volcà entra en erupció!

Mira els arxius de vídeo (a) sobre què és un volcà i com entra en erupció i (b) sobre com fer un volcà (el/la professor/a mostra a tot el grup els dos arxius de vídeo -15 minuts en total-). Tracta de construir un volcà i reproduir com funciona (el/la professor/a i, si és possible, el/la professor/a de suport ajuden els nens a fer un volcà i reproduir l’erupció a través d’una reacció química. Dues sessions de 45′ en petits grups de 3-4 infants).

Etapa III – Un terratrèmol en acció

Mira l’arxiu de vídeo sobre què és un terratrèmol i com es sacseja el terra (el/la professor/a mostra l’arxiu de vídeo -4 minuts- a tot el grup). Construeix un model de terratrèmol i reprodueix el moviment de l’escorça terrestre, segueix les instruccions de l’arxiu de vídeo (el/la professor/a i, si és possible, el/la professor/a de suport ajuden els infants a fer un model i reproduir el moviment del terratrèmol. Una sessió de 45′ en petits grups de 3-4 infants).

Etapa IV – Tsunami a la vista!

Mira l’arxiu de vídeo sobre què és un tsunami i què el causa (el/la professor/a mostra l’arxiu de vídeo -4 minuts- a tot el grup). Selecciona un animal marí: meduses, crancs, pops, calamars, tiberis, dofins… Imagina i dibuixa un petit conte com si fossin l’animal seleccionat i estiguessis dins d’un tsunami (el/la professor/a explica l’activitat i tracta de posar els nens en la situació perquè expressin els seus sentiments. Una sessió de 50′ de treball individual)
Explica als teus companys de classe la història que has dibuixat. Tot el grup. Una sessió de 50′, 2 minuts cada infant.

Skip to content