La Terra – Planeta increïble

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


La Terra – Planeta increïble

Objectius Generals:

 • Augmentar la consciència ecològica dels infants, introduint els conceptes de:
  “petjada ecològica” i gravetat;
 • Desenvolupar la capacitat de dissenyar regles per al desenvolupament sostenible;
 • Desenvolupament de competències normatives – Creació d’oportunitats educatives per valorar les activitats humanes;
 • Enriquir el coneixement de les activitats humanes a la Terra;
 • Desenvolupar la capacitat de comprendre i predir les activitats humanes;
 • Desenvolupar coneixements sobre els mitjans de transport aeri;
 • Construir un model de paper d’un avió;
 • Desenvolupar la coordinació mà-ull.

Resultats d’aprenentatge esperats:

El/La nen/a podrà:

 • Explicar el que les criatures vivents (plantes, animals, humans) necessiten per a la vida;
 • Reconèixer els ecosistemes naturals;
 • Dissenyar els principis de protecció del medi ambient;
 • Enumerar les “petjades” que els humans deixen a la Terra;
 • Explicar amb les seves pròpies paraules el concepte de “petjada ecològica”;
 • Explicar per què els objectes es cauen i els avions volen.

Avaluació:

Inicial – activar el coneixement previ de la vida al planeta Terra, els rastres que deixen els humans i altres elements de contingut coberts l’itinerari d’aprenentatge

Continua observar l’activitat i el compromís / motivació / interessos dels infants durant els tallers 

Final – conversa (de síntesi) en una rotllana respecte de la Terra com a planeta i les activitats humanes que són útils / beneficioses / danyoses per a la vida del planeta

Estructura de l’Itinerari:

Etapa I – pilar ecològic i econòmic

Explorant les condicions de vida creades pel planeta Terra per als humans. Comprendre per què els éssers vius es necessiten mútuament per sobreviure, com els diferents ecosistemes estan interrelacionats. Desenvolupar la comprensió de com nosaltres, els humans, podem cuidar el nostre planeta verd únic.

 • La Terra – la casa comuna – Augmentar la consciència i el coneixement de la infància sobre la protecció del medi ambient. Desenvolupar la capacitat de crear conjuntament normes per al desenvolupament sostenible

Etapa II – pilar sociocultural i ecològic

Construir consciència ecològica. Introduir el concepte de “petjada ecològica”, investigar què podem fer per deixar la menor petjada possible.

Etapa III – pilar ecològic, econòmic i sociocultural

Experimentant amb la gravetat. Explorar la força de la gravetat, la relació entre la trajectòria/velocitat de caiguda i el pes/massa dels objectes. Ús del coneixement sobre la gravetat en els “reptes” de construcció: construcció d’un paracaigudes simple i avions de paper.

Skip to content