L’hort sostenible

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


L’hort sostenible

Autors: C. Albrici, G. Boni, N. Pellegrino

Objectius Generals

 • Augmentar el coneixement i el respecte pel món natural;
 • Comprendre la necessitat de col·laboració i comunicació;
 • Experimentar autonomia en la gestió;
 • Assumir responsabilitat i atenció diària;
 • Desenvolupament de la motricitat fina.

Resultats d’aprenentatge esperats

 • Comprendre la importància d’ una nutrició adequada;
 • Reconèixer diferents tipus de verdures;
 • Reconèixer la classificació dels aliments;
 • Saber plantar, regar, cultivar;
 • Saber representar els aliments en la piràmide alimentària;
 • Reconèixer l’ estacionalitat de les verdures.

Estructura del Itinerari d’Aprenentatge

L’itinerari d’aprenentatge està compost per 3 activitats en total. Hi ha un període actiu de 10 dies i un període d’observació durant l’any escolar.

Activitat 1: La piràmide alimentària – 2 dies

 • Dia 1 (2h): Es mostra un vídeo de youtube en el qual es presenten diferents aliments de la piràmide alimentària, seguit d’una explicació. Discussió sobre els hàbits alimentaris. 
 • Dia 2 (2h): Representació de la pròpia piràmide alimentària.

Activitat 2: Creació de l’hort – 1 setmana

Cada nen/a porta un flascó (iogurt) de casa. El mestre porta terra, llavors, cotó i culleres per plantar. Instal·lació de l’hort en un lloc assolat al jardí.  Cada dia els nens/es regaran el jardí durant 5 minuts. A cada nen/a se li assignaran 3 llavors diferents.

Activitat 3: Observar la transformació de l’hort – durant les diferents estacions.

Avaluació

Avaluació final a través de preguntes orals relacionades amb l’observat en la creació del jardí. 

 • Quins vegetals plantem?
 • Pots dir-me una mena de carbohidrat?
 • Pots dir-me una mena de proteïna?
 • Pots dir-me en quina temporada creix un vegetal de la seva elecció?

Referències

Skip to content