Lód – nie taki straszny bohater mroźnych krain

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE


Lód – nie taki straszny bohater mroźnych krain

Cele ogólne:

  • wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimowej pogody;
  • rozwijanie wiedzy na temat właściwości lodu i soli;
  • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, obserwacji, stawiania hipotez i wnioskowania podczas przeprowadzania eksperymentów i wyzwań;
  • rozwijanie umiejętności motorycznych;
  • uwrażliwianie na działania człowieka w kontekście zmian klimatycznych.

Oczekiwane rezultaty uczenia się:

Dziecko:

  • opisuje własnymi słowami jaka pogoda jest w zimie;
  • wymienia właściwości lodu i soli;
  • przeprowadza proste eksperymenty i wyzwania przy użyciu lodu i soli;
  • tworzy prace plastyczne;
  • wymienia działania jakie może podjąć, aby zapobiegać ociepleniu klimatu.

Ewaluacja:

Początkowa – Rozmowa na temat: Jaka jest pogoda w zimie? Jaki jest lód? Co o nim wiemy?

Bieżąca – obserwacja dzieci oraz ich aktywności w trakcie zajęć

Końcowa – projekt historyjki obrazkowej na temat: Co robię dla klimatu / ochrony środowiska?

Struktura ścieżki uczenia się:

Etap I – Filar środowiskowy i kulturowo-społeczny

Ukazanie możliwości wykorzystania mrozu do zabawy na świeżym powietrzu. Poznanie charakterystycznych cech zimowej pogody dawniej i obecnie.

Etap II – Filar środowiskowy, społeczno-kulturowy i ekonomiczny

Ukazanie możliwości eksperymentów, wyzwań i działań artystycznych realizowanych przy wykorzystaniu kostek lodu. Badanie właściwości lodu. Rozumienie wzajemnych relacji między działaniem człowieka a przyrodą.

Etap III – Filar środowiskowy i społeczno-kulturowy

Uwrażliwianie na działalność człowieka związaną z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi. Zwrócenie uwagi na własną postawę dziecka względem środowiska i konieczność ochrony klimatu.

Skip to content