Nuta zieleni

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Nuta zieleni

Autorzy: A. Nirta, F. Liberatore, G. Bartolucci, L. Guasoni, M. Capetta, M. Garasto

Cele ogólne:

  • Rozpoznawanie odgłosów natury i zwierząt;
  • Poznawanie różnych materiałów pochodzących z recyklingu;
  • Rozwijanie umiejętności twórczych i muzycznych;
  • Budowanie sprawności psychomotorycznych.

Oczekiwane efekty uczenia się:

Dziecko:

  • Prezentuje postawę szacunku wobec otoczenia;
  • Słucha w milczeniu;
  • Odtwarza dźwięki natury i zwierząt;
  • Wyjaśnia, jak segregować odpady oraz docenia ponowne wykorzystanie materiałów z recyklingu.

Struktura ścieżki uczenia się:

Ścieżka składa się z 4 aktywności zaplanowanych na okres około 2 tygodni (dokładnie: 2 spotkania tygodniowo są potrzebne do realizacji całego cyklu zajęć)

Aktywność 1: Zamknij oczy i posłuchaj!

Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej na łono natury, aby w ciszy posłuchać różnorodnych  dźwięków (rzeki, zwierząt, deszczu, wiatru itp.). Burza mózgów na temat doświadczeń zebranych w przyrodzie, opowiadanie o różnych dźwiękach, które wcześniej usłyszeliśmy.

Aktywność 2: Tworzenie plakatów „Dźwięki natury”

Młodsze dzieci tworzą plakaty za pomocą rysunków wydrukowanych przez nauczyciela, pozorowanych i przyklejonych na większym formacie. Starsze dzieci wykorzystują własne rysunki i elementy napisów (samodzielnych lub wykonanych z pomocą nauczyciela).

Aktywność 3: Zbuduj własny instrument

Tworzenie instrumentów muzycznych z materiałów pochodzących z recyklingu, za pomocą których można odtwarzać dźwięki natury.

Aktywność 4: Harmonia dźwięków

Tworzenie przedstawienia muzycznego z wykorzystaniem instrumentów muzycznych zbudowanych przez dzieci.

Ewaluacja

Na koniec cyklu zajęć dziecko powinno umieć odpowiedzieć na pytania zadane przez nauczyciela.

Aktywność 1: Ile i jakie dźwięki słyszałeś?

Aktywność 2: Czy przyczyniłeś się do powstania plakatu? W jaki sposób?

Aktywność 3: Czy jesteś teraz w stanie rozpoznać właściwy pojemnik dla każdego rodzaju odpadów?

Aktywność 4: Na jakim instrumencie najbardziej lubiłeś grać?

Skip to content