Ous verds i divertits

ITINERARI D’APRENENTATGE CREAT PER LA COMUNITAT D’APRENENTATGE


Ous verds i divertits

Autores: L. Arnau Bermúdez, S. Marsal Costa, A. Pamplona Peleato, B. García Urigoitia, A. Ramia Guasch

 Objectius General

 • Comprendre els valors ecològics i econòmics del cultiu de verdures i hortalisses
 • Entendre les diferències entre aliments naturals i aliments processats
 • Diferenciar els aliments d’origen animal i vegetal
 • Comprendre com es produeix la germinació i creixement de les plantes
 • Construir una actitud de responsabilitat per l’entorn natural 
 • Construir una actitud de responsabilitat envers el reciclatge

Resultats d’Aprenentatge Esperats

L’ infant serà capaç de: 

 • Distingir els aliments d’origen vegetal i animal
 • Conèixer els beneficis de consumir verdures i hortalisses
 • Reconèixer les parts de les plantes 
 • Conèixer les llavors i el procés de germinació
 • Entendre com creixen les plantes
 • Conèixer el paper dels vegetals a la natura
 • Saber el que és un ou i d’on procedeix

Avaluació

Inicial: fer preguntes als infants per descobrir quins són els seus coneixements sobre el tema.  Per ex. Què sabem sobre els aliments d’origen vegetal? Quins són d’origen animal? Què són les llavors? Què necessiten les plantes per créixer? 

Formativa: observar amb una taula o rúbrica 

Final: avaluar a través d’ un exercici o tasca individual

Estructura de l’Itinerari

Etapa I – Pilar Ecològic

Conèixer la procedència i propietats dels aliments. Distingir aliments d’origen vegetal i d’origen animal. Comprendre què és un aliment natural.

Etapa II – Pilars Ecològic, Econòmic i Social

Comprendre com es produeix la germinació i creixement de les plantes.  Construir una actitud de responsabilitat per l’ entorn natural. Construir una actitud de responsabilitat envers el reciclatge.

Skip to content