Powrót ptaków wędrownych

Powrót ptaków wędrownychInvestigating how migratory birds act, building a little bird house, taking care of birds (giving them birdseed)

How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating

 

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Marta Graca
Marta Graca

Świetna propozycja z wykorzystaniem zużytych już kartonów po mleku lub soku. Myślę, że warto wzbogacić ją o to, w jaki sposób robić to mądrze – kiedy zacząć, a kiedy przestać je dokarmiać, jaki pokarm jest dla nich wskazany, a jakiego należy unikać itp.

Type of comment:
General comment
Skip to content