Prat de flors – hàbitat per a diversos llogaters

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


Prat de flors – hàbitat per a diversos llogaters

Objectius Generals:

  • Inspirar els interessos en el món natural mitjançant l’ observació dels ecosistemes seleccionats;
  • Identificar i nomenar flors silvestres;
  • Enriquir el coneixement sobre les plantes i insectes que viuen al prat;
  • Sensibilització sobre la importància de la diversitat biològica i avaluació de les activitats humanes;
  • Descobrir les relacions dins de l’ecosistema del prat;
  • Crear consciència sobre el paper de l’ home per al desenvolupament sostenible.

Resultats d’aprenentatge esperats:

El/La nen/a podrà:

  • Explicar la diferència entre un prat de flors i un jardí;
  • Nombrar les flors seleccionades, els insectes i altres habitants del prat;
  • Explicar el concepte de biodiversitat;
  • Participar activament en l’ establiment d’ un prat de flors.

Avaluació:

Inicial – Activació de coneixements previs. Conversa: Què sabem sobre el prat? Què i qui viu al prat?

Continua – Observació de l’activitat dels infants durant els tallers

Final (segons l’elecció del/ de la docent) – Conversa de síntesi: Què és la biodiversitat i per què és important? Com pot ajudar l’ésser humà als insectes i a altres criatures que viuen al prat?

Estructura de l’Itinerari:

Etapa I – pilar ecològic

Experiència multisensorial de la praderia i coneixement dels seus habitants a través de l’escolta i l’observació

Etapa II – pilars ecològics i socioculturals

Enriquir el coneixement sobre les plantes i insectes que viuen al prat, expressar emocions pintant el prat amb pinzells naturals.

Etapa III – pilars ecològics, socioculturals i econòmics

Comprendre la importància de la biodiversitat comparant un prat de flors amb un jardí, donant forma a actituds proecològiques.

Skip to content