Rękoma mogę tworzyć, ciałem mogę mówić, umysłem mogę działać

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Rękoma mogę tworzyć, ciałem mogę mówić, umysłem mogę działać

Autorzy: F. Caccioppola, A. Mirra, I. Culcasi

Cele ogólne:

 • Obszar doświadczeń „Ja i Inny”: konstruktywna zabawa z innymi, porównywanie się z rówieśnikami; obserwacja otoczenia i różnych relacji między ludźmi.
 • Obszar doświadczeń „Obrazy dźwięki i kolory”: komunikowanie się, wyrażanie emocji i opowiadanie historii za pomocą mowy ciała; badanie możliwości dźwiękowo-ekspresyjnych i symboliczno-reprezentacyjnych.
 • Obszar doświadczeń „Ciało i ruch”: holistyczne doświadczanie własnej cielesności, dostrzeganie jej potencjału komunikacyjnego i ekspresyjnego
 • Obszar doświadczeń „Wiedza o świecie”: uważna obserwacja środowisk i zjawisk przyrodniczych, dostrzeganie ich zmian.

Oczekiwane efekty kształcenia:

Dziecko:

 • Eksploruje rzeczywistość i opisuje życie w niej, 
 • Dopracowuje własne pomysły w procesie porównywania własnych opinii z poglądami rówieśników
 • Rozwija umiejętności percepcyjne, pielęgnując przyjemność płynącą z zabawy, konstruowania i inwencji
 • Rozumie i wyraża własne emocje poprzez mowę ciała
 • Percepcyjnie poznaje pejzaż dźwiękowy otoczenia

Struktura ścieżki

Scenariusz 1 – Co stworzyła natura versus co zostało wyprodukowane przez człowieka

Nauczyciel pokazuje na tablicy interaktywnej obrazy: krajobrazy naturalne zamieszkane przez rośliny i zwierzęta (morze, góry, jezioro, wzgórze) oraz stworzone przez człowieka (miasto, park rozrywki, muzeum itp.) i prosi dzieci, aby określiły, czy jest to wytwór natury lub produkt człowieka.

Następnie nauczyciel każe klasie wysłuchać kilku utworów, prosząc dzieci, aby przedstawiły muzykę za pomocą ekspresji (improwizacji) ruchowej: 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=rBrd_3VMC3c&ab_channel=LouisArmstrongVEVO
 2. https://www.youtube.com/watch?v=HNBCVM4KbUM&ab_channel=BobMarleyVEVO
 3. https://www.youtube.com/watch?v=jMyIK2yffBo
 4. https://www.youtube.com/watch?v=Vppbdf-qtGU

Następnie pyta, które fragmenty muzyczne  skojarzyły im się ze światem przyrody, a które ze światem stworzonym przez człowieka. Pytania pomocnicze podczas słuchania: „Jak się czujesz przy tej piosence?”, „Z czym ci się kojarzy?”, „Który dźwięk twoim zdaniem najlepiej opisuje świat naturalny, a który świat stworzony przez człowieka?”

Pierwsze zajęcia kończą się pracami graficznymi: dzieci malują lub rysują pejzaż, który najbardziej je zaintrygowały/zainteresowały.

Scenariusz 2 – Naturalny krajobraz zmodyfikowany przez człowieka

Nauczyciel pokazuje na tablicy interaktywnej zdjęcia zanieczyszczonych krajobrazów naturalnych (plaże ze śmieciami – plastikowe wyspy – brudne miasta itp.) Dzieci proszone są o wskazanie, jakie działania człowieka doprowadziły do zanieczyszczenia tych krajobrazów (np. wyrzucanie papieru, pozostawianie śmieci na ziemi, itp.). Następnie nauczyciel zabiera rysunki dzieciom i zachęca je do „zanieczyszczania” powstałych rysunków: poprzez dołączanie makulatury i innych drobnych odpadów.

Po wykonaniu prac – spotkanie w kręgu: nauczyciel prowadzi refleksję poprzez stymulujące pytania: „Co zmieniło się w twoim rysunku?” „Co spowodowało zmianę?” „Którą wersję rysunku wolisz?” „Jak możemy udoskonalić rysunek i jakimi działaniami?” i „Co możemy zrobić w prawdziwym świecie, aby było lepiej?”

Scenariusz 3 – Ubrudźmy sobie ręce sprzątając Ziemię!

Nauczyciel zabiera dzieci na wycieczkę w teren wraz z wolontariuszami Plastic Free, którzy sprzątają przestrzenie publiczne, takie jak plaże czy parki. Nauczyciel wykonuje dokumentację fotograficzną ze wspólnego sprzątania, która zostanie udostępniona rodzinom i dzieciom.

Ewaluacja

Nauczyciel dzieli dzieci na małe zespoły w ramach ćwiczenia „Ubrudźmy sobie ręce”, udzielając następujących instrukcji:

 • Pogrupuj zdjęcia na „ przed” i „po czyszczeniu” – uporządkuj zdjęcia odpowiednio
 • Rozpoznaj elementy zanieczyszczające środowisko i zakreśl je
 • Rozpoznaj krajobrazy: naturalne versus stworzone przez człowieka
 • Pogrupuj zdjęcia na „ przed” i „po czyszczeniu” – uporządkuj zdjęcia odpowiednio
 • Rozpoznaj elementy zanieczyszczające środowisko i zakreśl je
 • Rozpoznaj krajobrazy: naturalne versus stworzone przez człowieka

References

 • Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia
 • Fiorin, I. (2016) Oltre l’aula. La proposta del Service Learning. Mondadori Università.
 • Bova, A. (2003). Giocare con la musica. 95 giochi musicali per insegnanti, educatori, genitori e per divertirsi con gli amici.
Skip to content