Rutines en clau de Re

ITINERARI D’APRENENTATGE CREAT PER LA COMUNITAT D’APRENENTATGE


Rutinas en clave de Re

Autores: A. Montserrat Rull, G. Font Cunill

Objectius Generals

 • Adquirir rutines en el seu dia a dia
 • Conscienciar sobre la necessitat de reutilitzar, reduir i reciclar
 • Conèixer els conceptes de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar
 • Desenvolupar una actitud responsable
 • Practicar habilitats artístiques

Resultats d’Aprenentatge Esperats

El/la nen/a serà capaç de:

 • Prendre consciència de la importància de reciclar, reduir i reutilitzar
 • Donar exemples de cadascuna
 • Adquirir hàbits saludables
 • Començar a comprendre l’efecte de les accions humanes sobre el planeta
 • Desenvolupar la competència comunicativa oral
 • Incorporar les rutines que avalen el projecte 3R
 • Desenvolupar habilitats artístiques

Avaluació

Inicial – Es compartirà una rúbrica visual sobre els hàbits diaris que inclourà:

 1. Despertem: ens rentem la cara, esmorzem, ens netegem les dents
 2. Al col·le: compartim, ordenem, reutilitzem.
 3. Sortim al pati: ens rentem les mans, compartim, reutilitzem, reciclem.

Contínua – En el desenvolupament de cada recurs s’anirà avaluant el procés d’ensenyament-aprenentatge de cada infant/a. A partir de la presa de dades de les seves intervencions, aportacions i actuacions.  Es desenvolupa en cada itinerari de manera específica.

Avaluació Final Com a avaluació final, es proposa la composició d’una cançó col·laborativa on es recullin tots els continguts treballats i es pugui escenificar de manera corporal i gestual. A partir de la creació de la cançó de grup es valoraran l’adquisició dels objectius marcats a l’inici.

Metodologies docents / esquema d’activitats

 1. El grup classe es dividirà en grups de quatre o cinc persones vestits en colors: el grup groc (plàstic), grup blau (paper), grup marró (orgànic), grup gris (deixalles), grup verd (vidre). També es pot fer amb braçalets de diferents colors.
 2. Es proposa als/les nens/es jugar a anar a la compra, cuinar, i recollir, utilitzant envasos de productes que hagin portat de casa i joguines que representin els diversos productes i estris.
 3. Quan hagin acabat el joc ens preguntarem: Què fem amb el que ens sobra i amb els envasos que hem utilitzat?
 4. Posarem tots els objectes al centre de l’espai i ens asseurem per grups de colors. Per torns, l’ alumnat haurà d’ anar dipositant els objectes en el grup de reciclatge indicat.
 5. En acabar podem sortir a l’exterior i realitzar l’acció de reciclar als contenidors, per grups, de manera actiu i real.
 6. Per potenciar l’expressió vocal i corporal treballarem dues cançons, per prendre consciència de la importància de l’ordre a través del cant i l’acció; i per expressar de manera corporal els beneficis del reciclatge:
Skip to content