Siła Ziemi

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE


Dbajmy o oceany!

Cele ogólne:

 • Kształtowanie wiedzy i szacunku wobec świata przyrody, zjawisk i zasobów Ziemi;
 • Odkrywanie warstw Ziemi i jej dynamiki;
 • Poznawanie konsekwencji klęsk żywiołowych;
 • Kształtowanie zrozumienia świata natury, w którym żyjemy;
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych;
 • Rozwijanie umiejętności motorycznych;
 • Wyrażanie emocje poprzez plastikowe kreacje.

Oczekiwane rezultaty uczenia się:

Dziecko:

 • Rozpoznaje różne objętości i kształty, potrafi powiązać je z prawdziwymi przedmiotami;
 • Rozpoznaje zjawiska naturalne;
 • Poznaje energię i siły natury, wody oraz warstwy geosfery;
 • Tworzy różne rzeźby;
 • Odróżnia materiały naturalne od materiałów nadających się do recyklingu oraz materiałów odzyskanych (poddanych recyklingowi).
  .

Ewaluacja:

Ewaluacja końcowa za pomocą prostego quizu wiedzy zdobytej podczas zajęć (nauczyciel może wykorzystać, książki, zdjęcia i prace wykonane przez dzieci do sformułowania pytań):

Aktywność 1: Jakie znacie zjawiska atmosferyczne? Czy potraficie rozpoznać siły natury w tych zjawiskach? Które z tych materiałów są naturalne? Co to są materiały do recyklingu i materiały z odzysku/ wtórne?

Aktywność 2: Co to jest wulkan? W jaki sposób wybucha – co to jest erupcja? W jaki sposób zbudować wulkan? Wyjaśnij, jak działa to doświadczenie?

Aktywność 3: Czy wiesz, co to jest trzęsienie Ziemi? Jak dochodzi do tego, że ziemia się trzęsie? Wyjaśnij, jak zbudować model trzęsienia Ziemi? Jak to działa?

Aktywność 4: Czy wiesz, co to jest tsunami – wyjaśnij? Jak byśmy się czuli, gdybyśmy byli w środku tsunami? Co się stanie, jeśli zwierzę zostanie porwane przez tsunami?

Struktura ścieżki uczenia się:

Ścieżka składa się ogółem z 4 aktywności, na których realizację potrzeba około 1 miesiąca.

Etap I – Rzeźby inspirowane naturą

Oglądanie serii prac „Siły natury” Lorenzo Quinn (nauczyciel pokazuje film o pracy Lorenzo Quinn)
Wybór jednej z rzeźb wykonanych przez Lorenzo Quinn. Próby reprodukowania, odtworzenia wybranej rzeźby z wykorzystaniem materiałów naturalnych (nauczyciel prowadzi 3 sesje po około 30 minut pracy artystycznej)

Etap II – Wulkan wybucha!

Oglądanie filmu (a) o wulkanach, ich powstawaniu i wybuchach the video files oraz (b) o tym, jak zrobić wulkan (nauczyciel pokazuje dwa krótkie filmy – około 15 minut). Budowanie własnego wulkanu i odtwarzanie jego erupcji poprzez wywołanie reakcji chemicznej (praca zespołowa).

Etap III – Trzęsienie Ziemi

Oglądanie filmu o trzęsieniach Ziemi oraz przyczynach ich powstawania (nauczyciel pokazuje krótkie około 4-minutowe wideo). Budowanie modelu trzęsienia Ziemi i odtwarzanie ruchu skorupy ziemskiej podczas trzęsienia na podstawie instrukcji filmowej (około 45 minut – praca w małych zespołach).

Etap III – Tsunami na horyzoncie

Oglądanie filmu na temat tsunami i przyczyn jego powstawania (krótkie, około 4-minutowe wideo). Wybór zwierzęcia morskiego: meduza, krab, ośmiornica, kalmar, rekin, delfin. Wyobrażanie sobie i tworzenie krótkiej opowieści rysunkowo-darmowej w roli wybranego zwierzęcia „Gdybyś był zwierzęciem w środku tsunami…” (nauczyciel zachęca do wyrażania uczuć). Przedstawianie swoich opowieści rysunkowych innym – tworzenie wystawy prac (każde dziecko powinno mieć szansę przestawienia swojej opowieści).

Skip to content