Skały i minerały – pod lupą geologa

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE


Skały i minerały – pod lupą geologa

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie pojęć: geolog, geologia, skała;
 • Zapoznanie z procesami geologicznymi formowania się skał osadowych, metamorficznych i magmowych;
 • Kształtowanie rozumienia cyklicznego charakteru procesów geologicznych – rozwijanie myślenia systemowego;
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania prostej równoważni;
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;
 • Inspirowanie zabaw twórczym z wykorzystaniem materiałów naturalnych znalezionych w najbliższym otoczeniu;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec sił i piękna natury;
 • Wspieranie rozwoju refleksji aksjologicznej i kompetencji normatywnych.

Zamierzone rezultaty uczenia się:

Dziecko:

 • Wyjaśnia czym zajmuje się geolog;
 • Nazywa i rozpoznaje wybrane rodzaje skał;
 • Wyjaśnia własnymi słowami procesy geologiczne powstawania skał w naturze;
 • Wymienia różne sposoby wykorzystania skał w gospodarce;
 • Buduje prostą równoważnię z wykorzystaniem kamieni i linijki;
 • Wykorzystuje kamienie w twórczej zabawie;
 • Tworzy mandalę z materiałów naturalnych z zachowaniem zasady symetrii.

Ewaluacja:

Początkowa – Aktywizowanie uprzedniej wiedzy dzieci – opracowanie mapy myśli na temat: Kim jest geolog i czym się zajmuje w swojej pracy? Co wiemy o skałach? Czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć?

Bieżąca – Opisana w scenariuszach

Końcowa (do wyboru przez nauczyciela)

 • Podsumowanie – rozmowa w kręgu: Czego dowiedzieliśmy się o pracy geologa?
 • Tworzenie opowieści rysunkowej (historyjki obrazkowej) w zespołach:
  Zespół I – Jak powstają skały magmowe?
  Zespół II – Jak powstają skały metamorficzne?
  Zespół III – Jak powstają skały osadowe?
  Prezentacja opowieści i stworzenie galerii obrazów w sali.

Struktura ścieżki

Etap I – filar społeczno-kulturowy

Kamienie – skarby natury.Poszukiwanie kamieni podczas spaceru. Wykorzystanie zebranych okazów do badania zjawiska równowagi – budowanie prostej dźwigni, układanie jak najwyższej wieży. Zdobienie kamieni z wykorzystaniem różnych technik, układanie mandali ze skarbów natury znalezionych w przedszkolnym ogródku lub parku – doświadczanie zjawiska symetrii w plastyce.

Etap II – filary środowiskowy, ekonomiczny i społeczno-kulturowy

Od kamienia do skał i minerałów – geologia to fascynująca dziedzina wiedzy.Lupa, dłuto, młotek i waga to narzędzia pracy geologa. Poznajemy kamienie tak jak robi to geolog: badamy ich kolor, strukturę, wagę, twardość. Poznajemy procesy geologiczne – uczymy się jak powstają skały i minerały, skąd się biorą w naturze i dlaczego są tak różne? Staramy się zapamiętać nazwy wybranych skał: piaskowiec, granit, kreda… Ile pięknych skał stworzyła natura! Analizujemy, jak człowiek wykorzystuje te skarby w swoim codziennym życiu.

Etap III – filar społeczno-kulturowy

Filozofujemy – wykorzystujemy kamienie w nauce i zabawie. Zabawa kamieniami może zostać połączona z refleksją aksjologiczną – rozmawiamy o tym, co w życiu ważne, ważniejsze i najważniejsze. Filozoficzna opowieść o zarządzaniu czasem i wartościami znajduje kontynuację w zabawie: segregujemy skarby natury według niestandardowych kryteriów, tworzymy kamienny slajd i rysunkowe opowieści – jak to jest być ziarnkiem piasku, z którego postaje skała?

Skip to content