Spacer wśród chmur – poznajemy chmury

Spacer wśród chmur – poznajemy chmury

Autorki: Aleksandra Maciejczyk, Dominika Drużkowska, Gabriela Mach. Mentor: Martyna SzczotkaObserwowanie chmur – próby zrozumienia ich kształtów i cech charakterystycznych. Rozróznianie i nazywanie chmur (stratus, nimbus, cumulus, cumulonimbus etc.). Tworzenie modelu nieba, by zilustrować położenie różnych typów chmur. Wykorzystanie zdobytej wiedzy o chmurach do przewidywania pogody.How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content