Sztuka trwałości

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Sztuka trwałości

Autorzy: Dr G. Scally, I. Roche, P. Mackenzie

Cele ogólne:

  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania możliwości utrzymania materiałów w użyciu
  • Identyfikacja możliwości projektowania odpadów
  • Kształt†owanie zrozumienia potrzeby piękna
  • Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych
  • Stwarzanie okazji do wyrażania się poprzez sztukę

Oczekiwane efekty kształcenia:

Dziecko:

  • Współpracuje z innymi
  • Wykorzystuje model inżynieryjny Nasa jako wsparcie dla myślenia
  • Tworzy z minimalnych zasobów

Ewaluacja

Poprzez dostrojone interakcje i indywidualne, naturalne rozmowy i epizody zabaw nauczyciel zbiera dane, aby udokumentować proces uczenia się dzieci.

Struktura ścieżki uczenia się

Ścieżka składa się ogółem z 3 aktywności wymagających ponad 13 tygodni

Scenariusz 1 – Co za historia!

Pierwszego dnia dzieci i nauczyciel, korzystając z modelu inżynieryjnego NASA, wymyślają i opracowują historię, którą można przedstawić jako przedstawienie teatralne na żywo lub film

Scenariusz 2 – Przygotowywanie scenografii

Niezależnie od tego, czy dzieci i nauczyciel przygotowują film czy przedstawienie teatralne na żywo, będą potrzebować scenografii i kostiumów. Korzystając z modelu inżynieryjnego NASA, tworzą wszystko w całości z materiałów ponownie wykorzystanych i poddanych recyklingowi. Nic nie kupują, budżet jest zerowy.

Scenariusz 3 – Czas na przedstawienie 

Korzystając z modelu inżynieryjnego NASA, nauczyciel i uczniowie zapraszają rodzinę i przyjaciół na projekcję/występ na żywo. Budżet znowu zerowy.

Skip to content