Una nota de verd

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


Una nota de verd

Autors: A. Nirta, F. Liberatore, G. Bartolucci, L. Guasoni, M. Capetta, M. Garasto

Objectius Generals

 • Conèixer els sons de la natura i els animals;
 • Reconèixer diferents materials reciclats;
 • Desenvolupar habilitats creatives i musicals;
 • Augmentar la psicomotricitat.

Resultats d’aprenentatge esperats

 • Ser respectuosos amb el nostre entorn;
 • Escoltar en silenci;
 • Reproduir els sons de la natura i els animals;
 • Saber separar els residus, valorant-ne l’ús.

Estructura del Itinerari d’Aprenentatge

L’itinerari d’aprenentatge consta de 4 activitats en total. Es preveu un període de 2 setmanes. Específicament, es necessiten 2 reunions per setmana per completar tota la ruta d’aprenentatge.

Activitat 1: Tanca els ulls i escolta

 • Organitzar una sortida educativa a la natura per percebre sons (riu, animals, pluja, etc.) en silenci.
 • Pluja d’idees sobre l’experiència en la natura, informant dels diversos sons escoltats anteriorment.

Activitat 2: Creació de cartells

 • Nens/es de 0 a 6 anys: cartolina amb imatges de la natura impreses pels professors, acolorides i enganxades.
 • Infants de 6 a 10 anys: cartell amb dibuixos o escrits relacionats amb l’experiència prèvia.

Activitat 3: Crea el teu propi instrument

Creació d’instruments musicals amb materials reciclats amb els quals reproduir els sons escoltats en l’activitat 1.

Activitat 4: Harmonia de sons

Posada en escena d’una actuació musical utilitzant instruments musicals creats i tocats pels infants.

Avaluació

Al final de l’itinerari d’aprenentatge, l’infant ha de ser capaç de respondre a les preguntes plantejades pel mestre.

Activitat 1: Quants i quins sons has escoltat?
Activitat 2: ¿Contribuïu a la realització del cartell? De quina manera?
Activitat 3: Ara pot reconèixer el contenidor correcte per a cada residu?
Activitat 4: Quin instrument gaudiu més tocant?

Skip to content