Wiatr – sprzymierzeniec czy wróg?

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE


Wiatr – sprzymierzeniec czy wróg?

Badanie roli wiatru w przyrodzie i życiu człowieka

Cele ogólne:

 • Poznawanie roli wiatru w przyrodzie i życiu człowieka;
 • Badanie wybranych cech wiatru: siła, kierunek, temperatura itp.
 • Rozpoznawanie wybranych typów wiatru (obserwowalnych w otoczeniu);
 • Kształtowanie pojęć: wiatropylność (wiatropylne rośliny), wiatrosiewność, wiatropędne urządzenia;
 • Kształtowanie rozumienia znaczenia energii wiatrowej w gospodarce zrównoważonej.

Oczekiwane rezultaty uczenia się:

Dziecko:

 • wyjaśnia rolę wiatru w przyrodzie;
 • wymienia wybrane rodzaje wiatrów (obserwowalne w jego otoczeniu), np. bryza, tornado, burza piaskowa, huragan, halny (w górach) itp.
 • rozpoznaje wybrane rośliny wiatropylne i ich nasiona;
 • rozpoznaje właściwości nasion przenoszonych przez wiatr;
 • konstruuje prosty instrument i/lub urządzenie napędzane wiatrem (latawiec, papierowy samolot, dzwonki wiatrowe itp.)
 • rozpoznaje rolę wiatru jako zrównoważonego źródła energii;
 • wyjaśnia szkodliwe konsekwencje działalności wiatru w środowisku naturalnym i życiu człowieka.

Ewaluacja:

Początkowa – Tworzenie mapy myśli: Co wiemy o wietrze? Czego nie wiemy, a chcielibyśmy się dowiedzieć?
Bieżąca – opisana w scenariuszach zajęć
Końcowa –

 • obserwacja zachowania dzieci według metody 7R
 • powrót do mapy myśli wykonanej na początku ścieżki i próba odpowiedzi na pytania: Czego dowiedzieliśmy się o wietrze?

Struktura ścieżki uczenia się:

Etap I – filar społeczno-kulturowy

Skąd bierze się wiatr? Badanie zjawiska wiatru za pomocą zmysłów. Wyjaśnienie, w jaki sposób tworzy się wiatr. Uwrażliwianie na cechy wiatru takie, jak: siła, kierunek, temperatura itp. Wyrażanie cech wiatru za pomocą środków artystycznych i dramowych.

Etap II – Filar środowiskowy, ekonomiczny i społeczno-kulturowy

Poznawanie zalet i wad wiatru – jego groźnej i przyjaznej człowiekowi natury. Wyjaśnienie pojęcia wiatropylność i wiatrosiewność – rozumienie roli wiatru w rozsiewaniu nasion roślin. Rozpoznanie roślin wiatropylnych i zapylanych przez zwierzęta. Tworzenie tornada w butelce (obserwowanie, jak tworzy się wirujący lej wodny).

Etap III – Filar ekonomiczny i społeczno-kulturowy

Naukowe spojrzenie na wiatr – mierzenie i wykorzystywanie siły wiatru. Rozumienie, że siłę wiatru można zmierzyć i wykorzystać w ekonomii i gospodarce. Odkrywanie konstrukcji turbin wiatrowych i możliwości wykorzystania energii wiatru do produkcji zrównoważonej energii. Konstruowanie prostego anemometru. Budowanie instrumentów wykorzystujących wiatr (dzwonki wiatrowe).

Skip to content