Woda – unikalny skarb Ziemi

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Woda – unikalny skarb Ziemi

Wykonały: G. Madej, N. Rapacz, T. Stanek, S. Szewczyk

Cele ogólne:

  • Obserwowanie i badanie właściwości wody;
  • Wzbogacanie wiedzy na temat wody jako środowiska życia;
  • Odkrywanie znaczenia wody dla gospodarki człowieka;
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Zamierzone rezultaty uczenia się:

Dziecko:

  • Wymienia właściwości wody;
  • Wyjaśnia mechanizm działania elektrowni wodnych;
  • Przedstawia budowę cząsteczki wody w sposób graficzny (artystyczny);
  • Aktywnie prowadzi obserwacje i przewiduje wyniki eksperymentów.

Ewaluacja

Ewaluacja początkowa – Aktywowanie wiedzy dziecka – rozmowa na temat właściwości wody (tworzenie mapy myśli: Co wiemy o wodzie? Czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć?);

Ewaluacja bieżąca – opisana w scenariuszach zajęć;

Ewaluacja końcowa – Obserwacja postępów w uczeniu się dziecka. Ocena formatywna.

Struktura ścieżki

Etap I- społeczno- kulturowa

Badanie właściwości wody (kolor, ciężar, gęstość) – proste doświadczenia i obserwacje. Poznawanie struktury cząsteczki wody

Etap II – środowiskowo- ekonomiczn

Wzbogacanie wiedzy na temat energii pozyskiwanej z wody – badanie, w jaki sposób woda może stać się źródłem energii. Tworzenie turbiny wodnej – poznanie pojęcie czystej/ ekologicznej/ energii (odnawialnych źródeł energii)

Skip to content