Woda!

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE


Woda!

Cele ogólne:

  • Badanie wody jako źródła życia;
  • Poznawanie metod zbierania, gromadzenia i ochrony wody;
  • Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych.

Oczekiwane rezultaty uczenia się:

Dziecko:

  • Wyjaśnia znaczenie wody dla życia;
  • Podaje przykłady metod, które pomagają nam oszczędzać wodę.

Ewaluacja:

Aby dokonać ewaluacji nauczyciel i dzieci muszą udokumentować proces uczenia się. Należy zachęcić dzieci do wykorzystania różnorodnych technik dokumentalnych, np. przeprowadzenia wywiadów, zdjęć, filmów wideo, nagrań audio itp. Nauczyciel może następnie wspomagać dzieci w montażu dokumentu, niezależnie od tego, czy jest to papierowa opowieść edukacyjna/ notatnik, czy edytowany film. Edycja materiałów pomoże nauczycielowi i dzieciom dokonać procesu retrospekcji i dokładniej przyjrzeć się zebranym danym. Przeglądając wykonane zdjęcia, filmy czy rysunki, nauczyciel powinien stymulować naturalną dziecięcą skłonność do zadawania pytań i wykorzystywać dyskusję sokratejską, tak by rozmowa sprzyjała przemyśleniom własnej wiedzy, koncentracji uwagi i podtrzymaniu zainteresowania tematem. 

Ścieżka koncentruje się na ochronie wody, kładąc nacisk głównie na ekologiczność, czyli środowiskowy filar zrównoważonego rozwoju. Jednak została zaprojektowana tak, aby proces uczenia się uwzględniał również filar ekonomiczny poprzez: a/ obserwację zmiany przeznaczenia materiałów i b/ projektowanie sposobów regeneracji naturalnych systemów przyrody. Ścieżka odnosi się też do filaru społecznego, ponieważ bierze pod uwagę społeczne koszty niedoborów wody. Chociaż ta nauka jest przypadkowa (incydentalna), w czasie ewaluacji nauczyciel powinien podkreślić ten aspekt zadając pytanie: Co jeszcze możemy zrobić, aby zapewnić wszystkim wystarczającą ilość czystej wody? Taka rozmowa ma na celu wspieranie przedsiębiorczego myślenia. 

Podczas końcowej ewaluacji i wspominania wykonanych działań, nauczyciel powinien odwołać się nie tylko do zdobytych umiejętności zrównoważonego rozwoju, ale także umiejętności STEAM. W ścieżce edukacyjnej zaprojektowano możliwości stymulowania myślenia matematycznego, umiejętności z zakresu inżynierii i przedsiębiorczości: Co zadziałało? Co się nie sprawdziło? Czy pojawiły się niespodziewane rezultaty i co zostało przeoczone? Jak to poprawić?

Struktura ścieżki:

Ta ścieżka edukacyjna zaczyna się podczas równonocy jesiennej i trwa do przesilenia letniego. Projekty długoterminowe, rowy nawadniające i grządki Hugelkulturowe są budowane podczas równonocy jesiennej i prowadzone (zarządzane) aż do przesilenia letniego.

Etap I – Ramka poziomująca

Pierwsze zajęcia mają na celu stworzenie narzędzia niezbędnego do skutecznej ochrony wody na terenach nierównych, zboczach i pochyłościach. Eksperyment polega na zbudowaniu ramki poziomującej z patyków, sznurka i kamienia.

  • Ramka poziomująca – Pogłębienie zrozumienia przez dziecko związku między technologią a uprawą roślin poprzez zbudowanie starożytnej ramy z materiałów wtórnych i/lub naturalnych

Etap II – Łapanie wody deszczowej

Nauczyciel rozmawia z dziećmi o wodzie: Do czego potrzebujemy wody? Skąd pochodzi woda? Czy wiecie, że nasze ciała też składają się z wody? A co z innymi zwierzętami? Jak długo możemy przetrwać bez wody? Ile wody potrzebują nasze rośliny do wzrostu? Czy i w jaki sposób możemy uniknąć używania wody z kranu – jak oszczędzać wodę? Jaką inną wodę możemy wykorzystać do podlewania roślin? Jest to eksperyment, który powinien być oparty na realnym działaniu, aby pogłębić dziecięce zrozumienie istoty procesu nawadniania. Nauczyciel pokrótce wyjaśnia, w jaki sposób możemy oszczędzać wodę w naszym ogrodzie, kopiąc rowy nawadniające i budując niewielkie tamy w kamieni. Za pomocą wizualizacji nauczyciel wyjaśnia, że rów nawadniający to rów starannie wykopany wzdłuż linii poziomej, który przechwytuje i magazynuje wodę deszczową, chroniąc w ten sposób glebę przed wypłukiwaniem.

Etap III – Hugelkulture: wzniesiona grządka

Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy o oszczędzaniu wody w ogrodnictwie w wykorzystaniem zrównoważonych metod, które projektują (wykorzystują) odpady, utrzymują materiały w obiegu i regenerują naturalne systemy przyrody. Metoda Hugelkulture uzupełniona wykopywaniem wałów nawadniających w celu ochrony i wykorzystania wód naturalnych prowadzi do zbudowania ogrodu „permakulturowego”, który wymaga niewielkiego lub żadnego podlewania.

  • Hugelkulture: wzniesiona grządka  Zaprojektuj, zaplanuj i zbuduj kopiec Hugelkultur: To starożytne podejście do tworzenia podwyższonego łóżka z dostępnych materiałów wykorzystuje gnijące drewno jako podstawę do wzbogacenia gleby
Skip to content