Zielone i zabawne jajka

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Zielone i zabawne jajka

Autorzy: L. Arnau Bermúdez, S. Marsal Costa, A. Pamplona Peleato, B. García Urigoitia, A. Ramia Guasch

Cele ogólne:

 • Kształtowanie zrozumienia ekologicznych i ekonomicznych walorów uprawy warzyw
 • Rozwijanie zrozumienia różnic między żywnością naturalną a przetworzoną
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
 • Pogłębianie zrozumienia, jak zachodzi kiełkowanie i wzrost roślin
 • Budowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • Budowanie postawy odpowiedzialności wobec recyklingu

Oczekiwane efekty uczenia się

Dziecko:

 • Rozróżnia żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • Wyjaśnia zalety spożywania warzyw
 • Rozpoznaje części roślin
 • Poznaje nasiona i wyjaśnia proces kiełkowania
 • Wyjaśnia, jak rosną rośliny
 • Zdobywa wiedzę na temat roli warzyw w przyrodzie
 • Wyjaśnia, czym jest jajko i skąd pochodzi 

Ewaluacja

Wstępna: Aktywizowanie uprzedniej wiedzy dzieci na temat żywności w rozmowie, np. co wiemy o żywności pochodzenia roślinnego? Które produkty są pochodzenia zwierzęcego? Co to są nasiona? Czego rośliny potrzebują do wzrostu?

Formatywna: obserwacja aktywności dzieci przy użyciu kwestionariusza skonstruowanego przez nauczyciela

Końcowa: ocena wiedzy dziecka w indywidualnej rozmowie/ zadaniu

Struktura ścieżki uczenia się

Etap I – Filar ekologiczny

Rozwijanie rozumienia źródeł/ pochodzenia i właściwości odżywczych żywności. Dostrzeganie różnic między żywnością pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – zrozumienie czym jest żywność naturalna, nieprzetworzona.  

Stage II – Filary ekologiczny, ekonomiczny i społeczny

Budowanie świadomości, w jaki sposób zachodzi kiełkowanie i wzrost roślin. Budowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Budowanie postawy odpowiedzialności wobec recyklingu.

Skip to content