Zrównoważony ogród warzywny

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Zrównoważony ogród warzywny

Autorzy: C. Albrici, G. Boni, N. Pellegrino

Cele ogólne:

 • Pogłębianie wiedzy na temat środowiska naturalnego i szacunku dla świata przyrody
 • Kształtowanie zrozumienia potrzeby współpracy i komunikacji
 • Doświadczanie autonomii w zarządzaniu własnym działaniem
 • Tworzenie okazji do przyjmowanie odpowiedzialności i codziennej uwagi dla natury
 • Rozwijanie małej motoryki

Oczekiwane efekty uczenia się

Dziecko:

 • Wyjaśnia znaczenie prawidłowego odżywiania
 • Rozpoznaje różne rodzaje warzyw
 • Rozpoznaje klasyfikację żywności
 • Uczestniczy w sadzeniu, podlewaniu, uprawianiu warzyw w przedszkolnym ogródku
 • Poznaje piramidę żywieniową i klasyfikację żywności
 • Rozpoznaje sezonowe warzywa

Struktura ścieżki uczenia się

Ścieżka składa się łącznie z 3 działań. W ciągu roku szkolnego jest 10-dniowy okres aktywny i okres obserwacyjny.

Aktywność 1: Piramida żywieniowa – 2 dni

 • Dzień 1 (2 godziny): Prezentacja filmy na YouTube, w którym przedstawiono różne produkty spożywcze w piramidzie żywieniowej, a następnie wyjaśnienie nauczyciela, dlaczego tak te produkty zostały uporządkowane. Dyskusja na temat własnych nawyków żywieniowych.
 • Dzień 2 (2 godziny): Tworzenie własnej piramidy żywieniowej

Aktywność 2: Tworzenie ogródka warzywnego – 1 tydzień

Każde dziecko przynosi z domu kubeczek po jogurcie. Nauczyciel przygotowuje ziemię, nasiona, watę i łyżki do sadzenia. Założenie ogródka warzywnego w nasłonecznionym miejscu w ogrodzie. Każdego dnia dzieci będą podlewać ogród przez 5 minut. Każdemu dziecku zostaną przydzielone 3 różne nasiona warzyw.

Aktywność 3: Obserwowanie przemian ogródka warzywnego – w ciągu sezonu i zmiany pór roku (prowadzenie dziennika obserwacji)

Ewaluacja

Ocena końcowa za pomocą pytań dotyczących tego, co zaobserwowano podczas tworzenia ogrodu.

 • Jakie warzywa posadziliśmy?
 • Wymień jakiś rodzaj węglowodanów (żywności z grupy „węglowodany”)?
 • Możesz podać jakiś rodzaj białka/ żywności z grupy „białko”?
 • Czy możesz mi powiedzieć, kiedy rośnie (dojrzewa) wybrane przez ciebie warzywo?

Literatura – źródła:

Skip to content