Ícar

Ícar

Autores: Carla Castillejo Valdés, Helena Vitria Pujol, Ania Berbel VinuesaComprendre les característiques bàsiques dels ocells i el concepte de migració relacionant les causes del canvi climàtic amb l’alteració provocada per la migració dels ocells. Reconèixer el paral·lelisme entre la migració d’ocells i de persones i construir un niu per als ocells.How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content