Jakie ślady zostawiamy na Ziemi? – budowanie świadomości ekologicznej

Jakie ślady zostawiamy na Ziemi? – budowanie świadomości ekologicznej



Reflection on the phenomenon of the environmental footprint







How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.

4.5 2 votes
Article Rating
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Aleksandra Maciejczyk
Aleksandra Maciejczyk

Temat bardzo ciekawy. Proponowałabym dodać doświadczenie stymulujące większą ilość zmysłów np. wycieczka tropem śladów zwierząt, zostawienie śladów przez człowieka w różnym podłożu

Type of comment:
General comment
Skip to content