Ziemia to nasz wspólny dom! – dbamy o naszą planetę

Ziemia to nasz wspólny dom! – dbamy o naszą planetęIncreasing children’s awareness and knowledge of environmental protection. Developing the ability to jointly create rules for sustainable developmentHow useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Paulina Chudyba
Paulina Chudyba

Scenariusz ten można wykorzystać w czasie obchodów Dnia Ziemi. Dodatkowo w trakcie spaceru warto dodać “sprzątanie świata” – wtedy oprócz obserwacji pięknych i zanieczyszczonych miejsc dzieci pomagają chronić planetę oczyszczając ją ze śmieci.

Type of comment:
General comment
Skip to content