Kąpiele w naturze dla niemowląt

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Kąpiele w naturze dla niemowląt

Autorzy: Dr G. Scally, T. McLaughlin, O. O’Brien, P. Kelly, A. O’Dowd, S. MC Caffery, E. Scanlon, A. Callaghan

Cele ogólne:

 • Stwarzanie dzieciom do lat trzech okazji do obcowania z naturą
 • Wspieranie dzieci poniżej trzeciego roku życia w zrozumieniu ich związku z naturą
 • Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i relacjami w ekosystemie
 • Wzbogacanie wiedzy ekologicznej i kształtującego się języka dziecka
 • Wspieranie odporności dzieci poniżej trzeciego roku życia przez przebywanie na świeżym powietrzu

Oczekiwane efekty kształcenia:

Dziecko:

 • Poczuje się swobodniej na łonie natury
 • Będzie w stanie spędzać długie okresy czasu na zewnątrz
 • Będzie w stanie zidentyfikować różne elementy natury
 • Stanie się bardziej cierpliwe
 • Będzie bardziej niezależne
 • Nawiąże relacje ze światem przyrody, które mogą potencjalnie pomóc mu w przyszłości w wypracowaniu stanowiska w sprawie zrównoważonego rozwoju

Ewaluacja:

Aktywowanie uprzedniej wiedzy dzieci, poprzez otwarte pytania, piosenki i historie. Wiedza, umiejętności i postawy dzieci będą oceniane poprzez naturalne obserwacje, które mają miejsce podczas udokumentowanych, wrażliwych interakcji, a także analizy dokumentacji z zajęć.

Struktura ścieżki edukacyjnej

Ścieżka składa się z 3 etapów, pomagając bardzo małym dzieciom rozwijać relacje ze światem przyrody. Została tak skonstruowana, aby zapewnić niemowlętom i małym dzieciom możliwość lepszego zrozumienia gleby, powietrza, wody i zmieniających się pór roku poprzez praktyczne doświadczanie otoczenia. Spoglądanie w niebo, kuchnia błotna i uruchamianie bomb z nasionami wesprą niemowlęta i małe dzieci w udziale w gospodarce o obiegu zamkniętym poprzez utrzymywanie materiałów w użyciu i regenerację systemów naturalnych. Zajęcia obejmują filary społeczny, ekonomiczny i ekologiczny.

Skip to content