Wpatrywanie się w niebo – zajęcia dla dzieci

Wpatrywanie się w niebo – zajęcia dla dzieci

Autorzy: Trish Mclaughlin, Garret ScallyZaproszenie niemowląt i małych dzieci do wpatrywania się w chmury i niebo – poszerzenie słownictwa dzieci poprzez używanie precyzyjnych, naukowych terminów do opisania żywiołów.How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content