Kolory wiosny

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE


Kolory wiosny

Cele ogólne:

 • Stwarzanie okazji do przebywania na łonie natury;
 • Kształtowanie umiejętności wyszukiwania naturalnych narzędzi i materiałów do realizacji przyjętych celów działań;
 • Pogłębianie rozumienia roli recyklingu;
 • Bycie w zgodzie z naturą;
 • Poznawanie zwierząt, które „kochają” wiosnę;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt;
 • Badanie naturalnych zachowań zwierząt;
 • Prowadzenie obserwacji i formułowani przewidywań;
 • Formułowanie i testowanie hipotez;
 • Pogłębianie rozumienia znaczenia pracy zespołowej;
 • Rozwijanie postawy cierpliwości.

Oczekiwane rezultaty uczenia się:

Dziecko:

 • Ćwiczy empatię wobec zwierząt (rozumienie ich perspektywy);
 • Wymienia zwierzęta, które „odradzają się” wiosną;
 • Staje się bardziej cierpliwe;
 • Rozumie potrzebę i ćwiczy zdolności recyklingu;
 • prezentuje postawę wobec zwierząt i świata przyrody;
 • Rozwija wrażliwość sensoryczną;
 • Angażuje się w kontakty z naturą;
 • Przyjmuje postawę małego naukowca (prognozuje, stawia hipotezy, prowadzi obserwacje).

Ewaluacja:

Początkowa – aktywowanie uprzedniej wiedzy dzieci o wiośnie i różnicach między wiosną a innymi porami roku;
Bieżąca – szablon obserwacyjny do oceny zaangażowanie dzieci podczas zajęć, opracowany przez nauczyciela;
Końcowa – Rozmowa podsumowująca – dzieci własnymi słowami wyjaśniają, czego nauczyły się na temat wiosny (z pomocą obrazów i kolaży).

Struktura ścieżki uczenia się:

Ścieżka składa się z 3 aktywności – na jej realizację potrzeba około tygodnia czasu.

Etap I – Witaj znowu, wiosno!

Pierwsze zajęcia pozwalają dzieciom „obcować z urokami wiosny, poznawać różnice między wiosną a innymi porami roku i odkrywać jej regenerujące efekty.

Etap II – Powrót ptaków wędrownych

Celem drugich zajęć jest zbudowaniu karmnika dla ptaków z materiałów z recyklingu, zapewnieniu im jedzenia i spotykania się z nimi/ obserwowania ich w sposób zrównoważony, bez odstraszania ich (ptaki zwykle odlatują, gdy ludzie się zbliżają).

 • Powrót ptaków wędrownych – Badanie, jak zachowują się ptaki wędrowne, budowanie małego domku dla ptaków, opieka nad ptakami (dawanie im ziarna)

Etap III – Bioróżnorodność w ogrodzie

Trzecie zajęcia polegają na tropieniu – obserwowaniu, jak naukowiec, jakie pozostawiają ślady zwierzęta, które często bywają w przedszkolnym ogrodzie.

Skip to content