Obudź się! Redukujemy ilość śmieci

Obudź się! Redukujemy ilość śmieci

Autorzy: Assumpta Montserrat Rull and Georgina Font CunillCelem zajęć jest wprowadzenie koncepcji 3R jako podstawy zrównoważonego rozwoju (recycle, reduce i reuse), tj. recykling, redukcja ilości odpadów oraz ponowne użycie materiałów. Dzieci stworzą mural ilustrujący tę koncepcję.How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content