Procedury 3R

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Procedury 3R – ograniczaj, poddawaj recyklingowi i używaj ponownie

Autorzy: A. Montserrat Rull, G. Font Cunill

Cele ogólne:

 • Kształtowanie nawyków zrównoważonych w codziennym życiu dzieci
 • Budowanie świadomości potrzeby ponownego użycia materiałów, ograniczenia ilości śmieci i recyklingu wybranych materiałów
 • Poznawanie zasady 3R: ograniczaj, poddawaj recyklingowi i używaj ponownie
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko
 • Rozwijanie umiejętności artystycznych

Oczekiwane efekty uczenia się:

Dziecko

 • Uświadamia sobie, jak ważny jest recykling, ograniczanie śmieci i ponowne wykorzystywanie materiałów
 • Podaje przykłady każdej z wymienionych czynności
 • Nabiera zdrowych nawyków
 • Wyjaśnia wpływ ludzkich działań na planetę
 • Rozwija ustną kompetencję komunikacyjną
 • Włącza się aktywnie w procedury wspierające zasadę 3R w przedszkolu
 • Podejmuje działania artystyczne proponowane przez nauczyciela

Ewaluacja

Początkowa – Wspólnie z dziećmi opracowana tabela codziennych zrównoważonych nawyków, obejmująca, np.:

 1. Budzimy się: myjemy twarz, jemy śniadanie, myjemy zęby
 2. W szkole: dzielimy się z innymi, porządkujemy zabawki, ponownie wykorzystujemy materiały
 3. Wychodzimy na podwórko: myjemy ręce, dzielimy się, ponownie wykorzystujemy materiały, poddajemy recyklingowi

Bieżąca Opisana w każdym scenariuszu – proces nauczania-uczenia się każdego dziecka będzie oceniany na podstawie zbierania danych dotyczących jego aktywności, zaangażowania i efektów działań.

Końcowa – Na koniec zajęć, odbędzie się rozmowa, podczas której dzieci podzielą się swoimi pomysłami na temat możliwości zastosowania zasady 3R w przedszkolu. Rozmowa zostanie nagrana na wideo do późniejszej analizy i oceny wiedzy dzieci.

Struktura ścieżki

Etap I – Zrównoważone działanie według zasady 3R

Zapoznanie z koncepcją 3R (reduce, recycle, reuse) – redukuj ilość śmieci, poddawaj recyklingowi, wykorzystuj ponownie materiały. Obserwowanie przykładów zastosowania zasady 3R w praktyce, w przedszkolu i w domu. Uświadamianie wpływu działań człowieka na planetę i możliwości zmiany nawyków postępowania za pomocą zasady 3R.

Etap II – Recycling w przedszkolu – uczymy się dostrzegać potencjał recyclingu

Zrozumienie, w jaki sposób recykling pomaga chronić zasoby naturalne środowiska. Obserwowanie przykładów recyklingu w praktyce – zrozumienie, jak działania człowieka wpływają na zrównoważony rozwój planety. Refleksja nad zaletami recyklingu odpadów i opakowań dla zmniejszenia liczby odpadów.

Etap III – Co to znaczy „ponownie wykorzystywać”?

Budowanie świadomość dzieci,  jak ponowne użycie materiałów pomaga chronić zasoby naturalne planety. Obserwowanie przykładów ponownego wykorzystania materiałów w praktyce. Refleksja nad zaletami ponownego wykorzystania tego, co wyrzucamy – dawania przedmiotom drugiego życia i oszczędzanie (zalety ekologiczne i ekonomiczne ponownego użycia).

Skip to content