Salut de l’Oceà

Salut de l’Oceà

Autors: Paula Kelly, Trish Mclaughlin, Laura DunneIntroduir el concepte de salut oceànica i la seva relació amb la vida humana. Construir un model per entendre com afecta l’oceà al clima i la nostra responsabilitat en la protecció del mar.How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content