Tornaran les fosques orenetes

ITINERARI D’APRENENTATGE CREAT PER LA COMUNITAT D’APRENENTATGE


Tornaran les fosques orenetes

Autores: C. Castillejo Valdés, H. Vitria Pujol i A. Berbel Vinuesa

Objectius Generals:

 • Entendre les característiques bàsiques de les aus: què són, descripció i tipus d’alimentació. 
 • Diferenciar entre aus migratòries i no migratòries
 • Aproximar-se al concepte “migració de les aus” 
 • Relacionar el canvi climàtic amb la migració
 • Crear una casa-niu per les aus
 • Donar a conèixer l’alimentació de les aus: tipus de gra.
 • Aproximar-se al concepte “producte de proximitat”
 • Crear un objecte per a donar de menjar a les aus
 • Fomentar la cura i el respecte pel món animal

Resultats d’aprenentatge esperats:

El/la nen/a serà capaç de:

 • Comprendre les característiques bàsiques de les aus
 • començar a entendre el concepte de migració
 • Relacionar les causes canvi climàtic amb l’alteració que provoca a la migració de les aus.
 • Apreciar el paral·lelisme entre la migració d’aus i de persones.
 • Construir una casa-niu.
 • Comprendre les característiques bàsiques de les aus segons la seva alimentació
 • començar a entendre el concepte de conreu, conreu de secà i gra. 
 • Aprendre la importància de consumir producte de proximitat.
 • Construir un menjador per a ocells.

Avaluació

InicialRúbrica inicial d’observació de coneixement previs

Contínua Rúbrica de participació

Final

 • Autoavaluació per l’activitat del menjador. 
 • Autoavaluació per l’activitat de la casa-niu.

Estructura de l’itinerari

Etapa I – Pilar ecològic, social i econòmic 

Etapa II 

Skip to content