Woda – czyli wszystko zaczyna się w chmurach

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Woda – czyli wszystko zaczyna się w chmurach

Authors: A. Maciejczyk, D. Drużkowska, G. Mach

Cele ogóln:

  • Odkrywanie znaczenie wody dla środowiska i człowieka;
  • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody;
  • Rozumienie zjawisk fizycznych związanych z obiegiem wody w przyrodzie.

Zamierzone rezultaty uczenia się:

Dziecko:

  • Nazywa wybrane chmury w przyrodzie;
  • Odróżnia określone rodzaje chmur;
  • Wyjaśnia znaczenie wody w przyrodzie;
  • Wyjaśnia mechanizm obiegu wody w przyrodzie.

Ewaluacja

Początkowa – rozmowa: Co dzieci wiedzą o powstawaniu chmur? Jak wyglądają i jakie mają funkcje?

Bieżąca – Obserwacja dzieci podczas aktywności doświadczalnych obrazujących wygląd i rozmieszczenie chmur oraz powstawanie deszczu i jego znaczenie w przyrodzie

Końcowa – Rysunki z wody i barwnika. W jakim celu potrzebna nam woda? Dlaczego życie bez wody jest niemożliwe?

Struktura ścieżki

Etap I – Filar środowiskowy

Poznanie właściwości chmur, ich wyglądu oraz funkcji poprzez konstruowanie makiety chmur. Wykorzystanie wiedzy o chmurach do przewidywania pogody. Twórcza analogia z chmurą jako wehikuł dla wyobraźni.

Etap II – Filar społeczno-kulturowy

Poznanie właściwości wody poprzez przeprowadzenie doświadczenia i własne obserwacje. Rozumienie związków przyczynowo-skutkowych między chmurami a deszczem oraz między zanieczyszczeniem środowiska a rodzajem deszczu (poznanie pojęć: brudny deszcz, kwaśny deszcz)

Etap III – Filar środowiskowy i ekonomiczny

Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie – dostrzeganie  związków przyczynowo-skutkowych między parowaniem i kondensacją pary wodnej. Rozumienie systemowej natury cyklu wody w przyrodzie.

Skip to content