Zdrowe odżywianie

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Zdrowe odżywianie

Autorzy: E. Ruiz Rodríguez, E. Pino Gracias, M. Collet García, J. Moreno Casado

Cele ogólne:

 • Kształtowanie zrozumienia różnych właściwości żywności;
 • Odkrywanie składników odżywczych i ich wpływu na nasze zdrowie;
 • Kształtowanie zrozumienia różnic między żywnością naturalną a przetworzoną;
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania produktów spożywczych ze względu na ich właściwości;
 • Pogłębianie zrozumienia ekologicznych i ekonomicznych wartości uprawy warzyw;
 • Budowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za pieniądze i sposób ich wydawania.

Zamierzone rezultaty uczenia się

Dziecko

 • Rozpoznaje produkty, które powinny być spożywane najczęściej
 • Wyjaśnia, jakie korzyści płyną ze spożywania owoców i warzyw
 • Wyjaśnia wady spożywania dużej ilości słodyczy i smakołyków
 • Rozróżnia różne grupy żywności
 • Wyjaśnia, skąd pochodzi jedzenie
 • Rozumie rolę warzyw w przyrodzie
 • Odróżnia przetworzoną żywność od naturalnej

Ewaluacja

Początkowa – Dyskusja: Co wiemy o jedzeniu? Która żywność jest najzdrowsze? Co nam daje jedzenie tych produktów? Jak często powinniśmy tę żywność jeść? itd.

Bieżąca – Opisana w każdym scenariuszu

Końcowa– Projektowanie plakatu: „Piramida żywieniowa”

Struktura ścieżki uczenia się

Etap I – Filar Ekologiczny i Społeczny

Poznawanie źródeł pochodzenia i właściwości odżywczych żywności oraz klasyfikowanie produktów według tego, czy są bardziej, czy mniej zdrowe. Kształtowanie wiedzy dzieci na temat tego, jak rosną rośliny oraz rozumienie ekologicznych i ekonomicznych wartości uprawy roślin.

Etap II – Filar ekonomiczny i społeczny 

Sprawdzanie, co czego potrzebujemy pieniędzy i dokonywanie zakupów w celu przygotowania ulubionego menu (aby móc uzyskać różne produkty spożywcze). Budowanie wiedzy, jakie produkty spożywcze są potrzebne do zbudowania zbilansowanego i zdrowego jadłospisu.

Skip to content