Idziemy na zakupy i gotujemy

Idziemy na zakupy i gotujemy

Autorzy: Elisabet Ruiz Rodríguez, Elsa Pino Gracias, Mar Collet García, Judith Moreno CasadoPodczas zajęć dzieci badają różnorodne właściwości żywności, odkrywają zawarte w nich skłądniki odżywcze oraz ich wpływ na zdrowie człowieka. Omówione zostają różnice między żywnością naturalną i przetworzoną, a dzieci nauczą się klasyfikować żywność ze względu na jej właściwości. Kształtowana jest postawa odpowiedzialności za pieniądze i sposób ich wydawania.How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content