Tag: winter

Gaudí y las olas del mar

spring, autumn, winter, summer, hydrosphere

Gaudí i les onades del mar

spring, autumn, winter, summer, hydrosphere

Captura l’aigua

autumn, winter, spring, biosphere, hydrosphere, geosphere

¡Capturamos agua!

autumn, winter, spring, biosphere, hydrosphere, geosphere

Jardí asfixiant sense cavar

winter, spring, summer, autumn, biosphere, atmosphere, hydrosphere

Jardín Asfixiante sin Cavar

winter, spring, summer, autumn, biosphere, atmosphere, hydrosphere

Construir un forn de pizza

winter, spring, summer, autumn, biosphere, atmosphere, hydrosphere

Fent foc

winter, biosphere, atmosphere, hydrosphere

Hacer fuego

winter, biosphere, atmosphere, hydrosphere

Buscant llenya

winter, biosphere, atmosphere, hydrosphere

Búsqueda de leña

winter, biosphere, atmosphere, hydrosphere

Coneix els picapedrers

winter, geosphere

Conoce a los Picapiedra

winter, geosphere

Llanterna Antiga

winter, biosphere, geosphere

Mantingui-ho net!

autumn, winter, spring, summer, biosphere

Hugelkulture

winter, biosphere, hydrosphere

Per què volen els avions? – construint un avió

winter, summers, autumn, spring, atmosphere

Quines petjades estem deixant a la Terra? – crear consciència ambiental

winter, summers, autumn, spring, biosphere, geosphere, atmosphere hydrosphere

La Terra – la casa comuna – Cuidant el nostre planeta

winter, summers, autumn, spring, biosphere, geosphere, atmosphere hydrosphere

La Tierra – Nuestra casa – Cuidando nuestro planeta

winter, summers, autumn, spring, biosphere, geosphere, atmosphere hydrosphere

Perché l’aereo vola? – Costruire un aereo

winter, summers, autumn, spring, atmosphere

Perché gli oggetti cadono a terra? – Sperimentare la gravità

winter, summers, autumn, spring, atmosphere

Quali tracce lasciamo sulla Terra? – Maturare consapevolezza ecologica

winter, summers, autumn, spring, biosphere, geosphere, atmosphere hydrosphere

La Terra, la nostra casa comune! – Prendersi cura del nostro pianeta

winter, summers, autumn, spring, biosphere, geosphere, atmosphere hydrosphere

Linterna Antigua

winter, biosphere, geosphere

¡Manténgalo limpio!

autumn, winter, spring, summer, biosphere

Hugelkultur

winter, biosphere, hydrosphere

Czy powietrze jest czyste?

winter, spring, summer, autumn, atmosphere

Transpiracja roślin jako przykład rozwijania umiejętności STEAM

winter, spring, summer, autumn, biosphere, hydrosphere

„Ratujmy naszą planetę” – zakładamy patrol ekologiczny!

winter, spring, summer, autumn, biosphere, atmosphere, hydrosphere, geosphere

Och miód, miód!

winter, spring, summer, autumn, biosphere

Zapylanie: Super pszczoła!

winter, spring, summer, autumn, biosphere

Kolor nieba

winter, spring, summer, autumn, atmosphere

Obserwacja drzewa migdałowego

winter, spring, autumn, biosphere, atmosphere, hydrosphere

Tsunami na horyzoncie

spring, autumn, winter, summer, geosphere

Trzęsienie Ziemi

spring, autumn, winter, summer, geosphere

Wulkan wybucha!

spring, autumn, winter, summer, geosphere

Rzeźby inspirowane naturą

spring, autumn, winter, summer, atmosphere

Plastikowy Ocean

spring, autumn, winter, summer, hydrosphere

Gaudí i fale morskie

spring, autumn, winter, summer, hydrosphere

Życie pod wodą

spring, autumn, winter, summer, hydrosphere

W powietrzu znajduje się też woda

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

L’aire també aguanta l’aigua

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

El aire también retiene el agua

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

Zanieczyszczenie powietrza

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

Contaminació de l’aire

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

Contaminación del aire

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

Butelka, która oddycha

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

L’ampolla que respira

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

El frasco que respira

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

L’aire ens envolta

geosphere, winter

El aire nos rodea

geosphere, winter

Kompost w butelce

geosphere, winter,summer, spring, autumn

Ampolla de compostat

geosphere, winter,summer, spring, autumn

Botella de compost

geosphere, winter,summer, spring, autumn

Topnienie lodowców

hydrosphere, winter

Desgel de les glaceres

hydrosphere, winter

Karuzela chmur

atmosphere, autumn, winter

Fer un mòbil amb núvols

atmosphere, autumn, winter

Hacer un móvil de nubes

atmosphere, autumn, winter

Zrób mini ogród

hydrosphere, spring, summer, autumn, winter

Fer un mini jardí en un terrari

hydrosphere, spring, summer, autumn, winter

Hacer un mini jardín terrario

hydrosphere, spring, summer, autumn, winter

Doświadczenie z olejem i mydłem

hydrosphere, spring, summer, autumn, winter

Experiment d’oli i sabó

hydrosphere, spring, summer, autumn, winter

Experimento de aceite y jabón

hydrosphere, spring, summer, autumn, winter

Przygotowanie deseru o „ekosystemie oceanu”

geosphere, biosphere, hydrosphere, summer, spring, autumn, summer

Fes unes postres d’ecosistema oceànic

geosphere, biosphere, hydrosphere, summer, spring, autumn, summer

Haz unos postres de ecosistema oceánico

geosphere, biosphere, hydrosphere, summer, spring, autumn, summer

Zalety domku dla nietoperzy

spring, summer, winter, autumn, geosphere,biosphere

Casa de Ratpenats

spring, summer, winter, autumn, geosphere,biosphere

Casa de Murciélagos

spring, summer, winter, autumn, geosphere,biosphere

¿Por qué vuelan los aviones? – construyendo una aeronave

winter, summers, autumn, spring, atmosphere

¿Qué huellas estamos dejando en la Tierra? – crear conciencia ambiental

winter, summers, autumn, spring, biosphere, geosphere, atmosphere hydrosphere

La Tierra – Nuestra casa – Cuidando nuestro planeta

winter, summers, autumn, spring, biosphere, geosphere, atmosphere hydrosphere

Escultura con trozos de naturaleza

winter, spring, summer, autumn, atmosphere

Comprobar la transpiración de la planta

winter, spring, summer, autumn, biosphere, hydrosphere

Observar el fototropismo

winter, spring, summer, autumn, biosphere

Simulación de evaporación y lluvia en un acuario

winter, spring, summer, autumn, hydrosphere

¡Tsunami a la vista!

winter, spring, summer, autumn, geosphere

Un terremoto en acción

winter, spring, summer, autumn, geosphere

¡El volcán entra en erupción!

winter, spring, summer, autumn, geosphere

Océano de plástico

winter, spring, summer, autumn, hydrosphere

¡Oh miel, miel!

winter, spring, summer, autumn, biosphere

El color del cielo

winter, spring, summer, autumn, atmosphere

Tienilo pulito

autumn, winter, spring, summer, biosphere

¡La patrulla que salva el planeta!

winter, spring, summer, autumn, biosphere, atmosphere, hydrosphere, geosphere

¿Está limpio el aire?

winter, spring, summer, autumn, atmosphere

La observación del almendro

winter, spring, autumn, biosphere, atmosphere, hydrosphere

Scultura con pezzi della natura

spring, autumn, winter, summer, atmosphere

Controllare la traspirazione delle piante

spring, autumn, winter, summer, hydrosphere, biosphere

Simulazione dell’evaporazione e della pioggia in un acquario

spring, autumn, winter, summer, hydrosphere

Fototropismo delle piante

spring, autumn, winter, summer, biosphere

Tsunami in vista!

spring, autumn, winter, summer, geosphere

Un terremoto in azione

spring, autumn, winter, summer, geosphere

Il vulcano erutta!

spring, autumn, winter, summer, geosphere

Oceano di plastica

spring, autumn, winter, summer, hydrosphere

Gaudì e le onde del mare

spring, autumn, winter, summer, hydrosphere

Vita sott’acqua

spring, autumn, winter, summer, hydrosphere

L’aria è pulita?

spring, autumn, winter, summer, atmosphere

La pattuglia del pianeta-salvataggio!

spring, autumn, winter, summer, biosphere, geosphere, hydrosphere, atmosphere

Oh miele, miele!

spring, autumn, winter, summer, biosphere

Impollinazione: la super ape!

spring, autumn, winter, summer, biosphere

Il colore del cielo

spring, autumn, winter, summer, atmosphere,

Osservare un albero di mandorle

spring, autumn, winter, atmosphere, biosphere, hydrosphere

Air also holds water

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

L’aria contiene anche acqua

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

Air pollution

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

La bottiglia che respira

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

The bottle that breathes

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

Inquinamento atmosferico

atmosphere, spring, summer, autumn, winter

L’aria è intorno a noi

geosphere, winter

Air is all around us

geosphere, winter

Bottiglia per compost

geosphere, winter,summer, spring, autumn

Compost Bottle

geosphere, winter

Scioglimento dei ghiacciai

hydrosphere, winter

Glacier melt

hydrosphere, winter

Giostrina di nuvole

atmosphere, autumn, winter

Make a cloud mobile

atmosphere, autumn, winter

Realizzare un mini giardino terrario

hydrosphere, spring, summer, autumn, winter

Make a terrarium mini garden

hydrosphere, spring, summer, autumn, winter

Esperimento olio e sapone

hydrosphere, spring, summer, autumn, winter

Oil and Soap Experiment

hydrosphere, spring, summer, autumn, winter

Prepara un dessert dell’ecosistema oceanico

geosphere, biosphere, hydrosphere, summer, spring, autumn, summer

Make an Ocean Ecosystem Dessert

geosphere, biosphere, hydrosphere, summer, spring, autumn, summer

Beneficial Bat House

spring, summer, winter, autumn, geosphere,biosphere

Costruire una casa per pipistrelli

spring, summer, winter, autumn, geosphere,biosphere

Escultura amb peces de la natura

winter, spring, summer, autumn, atmosphere

Comprovar la transpiració de la planta

winter, spring, summer, autumn, biosphere, hydrosphere

Observar el fototropisme

winter, spring, summer, autumn, biosphere

Simulació d’evaporació i pluja

winter, spring, summer, autumn, hydrosphere

Tsunami a la vista!

winter, spring, summer, autumn, geosphere

Un terratrèmol en acció

winter, spring, summer, autumn, geosphere

El volcà entra en erupció!

winter, spring, summer, autumn, geosphere

Oceà de plàstic

winter, spring, summer, autumn, hydrosphere

Vida sota l’aigua

winter, spring, summer, autumn, hydrosphere

La patrulla que salva el planeta!

winter, spring, summer, autumn, biosphere, atmosphere, hydrosphere, geosphere

L’aire és net?

winter, spring, summer, autumn, atmosphere

Oh, mel,mel!

winter, spring, summer, autumn, biosphere

Pol-linització: ¡La súper abella!

winter, spring, summer, autumn, biosphere

El color del cel

winter, spring, summer, autumn, atmosphere

Observació de l’ametller

winter, spring, autumn, biosphere, atmosphere, hydrosphere

Skip to content