Mózg z Kalafiora

Mózg z KalafioraZbuduj model ludzkiego mózgu z materiałów wtórnych

How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 5 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Aleksandra Maciejczyk
Aleksandra Maciejczyk

Najlepsze zajęcia w jakich miałam możliwość uczestniczyć! 🙂

Type of comment:
General comment
Skip to content