Wpatrywanie się w chmury

Wpatrywanie się w chmuryWprowadzenie sky gazing jako metoda samoregulacji emocjonalnej

How useful was this resource?

Click on a smile to rate it! (You must be logged in)

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Aleksandra Maciejczyk
Aleksandra Maciejczyk

A great idea for young people, who have trouble calming down.

Type of comment:
General comment
Paulina Chudyba
Paulina Chudyba

W przebiegu aktywności pojawiło się wyrażenie “aktywacja wcześniej zdobytej wiedzy”. Czy dobrze rozumiem, że na jednych z poprzednich zajęć nauczyciel wprowadza rodzaje chmur (Stratus, Cumulus, Cirrus, Nimbus)? Jeśli nie, to skąd dzieci mają znać te nazwy?

Type of comment:
General comment
Skip to content